หน้าแรก
  วัตถุประสงค์โครงการ
  Flow Chart การประเมิน
  มาตรฐาน HPH Nutrition
  ประเมินตนเองผ่าน Web
  เอกสารดาวโหลด

  รายงานภาพรวม
  รายงานระดับจังหวัด
  รายงานระดับเขต

เข้าสู่ระบบ
Hospcode :
Password :


รายงานผลการดำเนินงาน

จังหวัด ระดับดีเด่น
(200 คะแนน)
ระดับดี
(180-199 คะแนน)
ระดับพัฒนาได้
(160-179 คะแนน)
ไม่ผ่านเกณฑ์
(น้อยกว่า 160)
ทั้งหมด
ราชบุรี 1 7 3 0 11
กาญจนบุรี 3 9 3 0 15
สุพรรณบุรี 6 3 1 0 10
นครปฐม 0 5 5 0 10
สมุทรสาคร 0 3 0 0 3
สมุทรสงคราม 0 0 3 0 3
เพชรบุรี 0 5 3 0 8
ประจวบคีรีขันธ์ 0 4 4 0 8
รวมจำนวนโรงพยาบาลทั้หมด:: 10 36 22 0 68

ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health