หน้าแรก
  วัตถุประสงค์โครงการ
  Flow Chart การประเมิน
  มาตรฐาน HPH Nutrition
  ประเมินตนเองผ่าน Web
  เอกสารดาวโหลด

  รายงานภาพรวม
  รายงานระดับจังหวัด
  รายงานระดับเขต

เข้าสู่ระบบ
Hospcode :
Password :

  เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

1. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ นโยบาย โครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ.doc
2. ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ นโยบาย โครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ.pdf
3.   แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ.doc
4. โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ.doc
5. แบบประเมิน ของ รพ ในสังกัด กระทรวง สธ-แก้ไข-18-05-55.doc
6. แบบรายงานผลการดำเนินงาน ระดับจังหวัด.doc
7. หนังสือถึงสสจ.เรื่องการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ.pdf
8. หนังสือถึงศูนย์ฯเรื่องการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ.pdf
9. คู่มือการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการ.zip
10. คู่มือการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ.pdf
11. แนวทางการดำเนินงานร้านอาหารคนไทยไร้พุง.pdf
12. Healthy meeting.pdf
13. ข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร.pdf
14. การเยี่ยมชม-การดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลบางปะอิน.doc
15. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภนาการระดับเขต เขตตรวจราชการที่4.pdf
16. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภนาการระดับเขต เขตตรวจราชการที่5.pdf
17. ตัวอย่างภาพประชาสัมพันธ์ร้านอาหารชุด1.rar
18. ตัวอย่างภาพประชาสัมพันธ์ร้านอาหารชุด2.rar
19. หนังสือสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดของรัฐมนตรี-23-05-55.doc
20. รายละเอียดสถานที่ติดต่อ สั่งซื้อชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำและชุดทดสอบสารกำจัดศัตรูพืช.doc


ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
Copyright © 2012 Department of Health : Ministry of Public Health