วิธีสมัครอบรม & วิธีชำระค่าลงทะเบียน

1. สามารถ สมัคร และตรวจสอบการลงทะเบียนได้ที่ www.hpc4.go.th ในหัวข้อ "หลักสูตรฝึกอบรม"

web

เลือก "หลักสูตรสำหรับภาคีเครือข่ายและบุคคลภายนอก" จากนั้นคลิกที่ "สมัครอบรม" โดยกรอกชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน โทรศัพท์ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของท่าน และเพื่อรับการติดต่อประสานงาน แจ้งข่าวการฝึกอบรมนี้

 

2. เมื่อสมัครอบรมแล้ว ขอให้เลือก "ตรวจสอบรายชื่อการสมัครอบรม" เพื่อดูว่าชื่อของท่านเข้าสู่ระบบแล้ว

 

3. หลังจากตรวจสอบรายชื่อแล้ว ขอให้ท่านดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี"

ธนาคาร กรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์   เลขที่บัญชี 736-0-26693-9 ภายใน 10 วัน

แล้ว Upload ไฟล์เอกสารการชำระเงินในหัวข้อ "ยืนยันการชำระเงิน"

 

4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว สถานะในรายชื่อการสมัครอบรมจะเปลี่ยนเป็น "ชำระเงินแล้ว"

  * หลักจากที่ยืนยันการชำระเงินแล้ว ภายใน 3 วัน หากสถานะการชำระเงินไม่เปลี่ยนเป็น "ชำระเงินแล้ว"       อาจเกิดจากหลักฐานไม่ชัดเจน จึงขอให้ดำเนินการส่งหลักฐานใหม่อีกครั้ง

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

• ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา
  ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
  เลขที่ 429 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ. ราชบุรี 70000
  โทรสาร 032-323311 โทรศัพท์ 032-327824-28 ต่อ 2267 หรือ
• ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์         โทร. 089-9162118

• นางสาวณัฐพร สุนทรีรัตน์   โทร. 090-2341898