ฐานข้อมูลสาธารณสุข

Menu

สถาณะการใช้น้ำมันปัจจุบันของปีงบประมาณ 2561

ทะเบียนรถ ใช้เงินงบประมาณ ใช้เงินบำรุง
2กส8197 กทม 16,729.28 13,514.13
กจ 6449 ราชบุรี 1,220.00 13,622.76
กฉ 487 ราชบุรี 0.00 3,209.46
กน 9349 ราชบุรี 0.00 2,957.39
นข 2236 ราชบุรี 15,411.68 3,839.22
นข 2890 ราชบุรี 2,040.00 40,923.43
นข 3698 ราชบุรี 16,830.00 743.96
ฮย.5753 18,590.74 5,913.98
ฮย.5754 16,140.00 6,121.33

ทั้งหมดใช้เงินงบประมาณ รวม  86,961.70
ทั้งหมดใช้เงินบำรุง รวม  90,845.66