ฐานข้อมูลสาธารณสุข

Menu

สถาณะการใช้น้ำมันปัจจุบันของปีงบประมาณ 2560

ทะเบียนรถ ใช้เงินงบประมาณ ใช้เงินบำรุง
2กส8197 กทม 44,653.47 38,400.64
กจ 6449 ราชบุรี 5,124.16 29,613.82
กฉ 487 ราชบุรี 791.00 9,780.16
กน 9349 ราชบุรี 0.00 5,043.08
นข 1303 ราชบุรี 700.00 0.00
นข 2236 ราชบุรี 63,950.00 15,905.29
นข 2890 ราชบุรี 22,082.22 101,232.89
นข 3698 ราชบุรี 60,640.00 24,709.83
ฮย.5753 83,135.00 10,164.82
ฮย.5754 61,114.00 20,726.95

ทั้งหมดใช้เงินงบประมาณ รวม  342,189.85
ทั้งหมดใช้เงินบำรุง รวม  255,577.48