ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ด่านเจดีย์ 3 องค์ อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 31 มี.ค. 57 ถึง 31 มี.ค. 57
ไปทำพิธีมอบส้วม โดย บริษัท VRH ให้กับ รร.ตชด.ปิล๊อคคี่ ภายใต้การประสานงานของกรอมนามัย จึงได้แวะไปสังขละ ดูผลกระทบจากการสร้างเขื่อนส่งผลต่อน้ำท่วมที่เหนือเขื่อน ไปถึงอำเภอสังขละ และจึงเลยไปยังด่านเจดีย์ 3 องค์ ซึ่งเป็นด่านที่พม่ายกทัพมาตีอยุธยา จะข้ามมาที่ด่านนี้
ชาวมอญ ขายของโดยเอาตะกร้าเทินไว้ที่หัว ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวมอญ หน้าด่านเจดีย์ 3 องค์   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
เดิมมีการจารึกไว้ว่า บริเวณที่พม่ายกทัพเข้าไทย จะผ่านที่บริเวณนี้ บริเวณที่มีหิน 3 ก้อน ซึ่งต่อมาได้สร้างเป็นเจดีย์ 3 องค์   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ที่แบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับพม่า    (ที่มาของภาพ - )
ผ่านเขตนี้ก็จะเป็นเขตแดนของพม่า จึงมีลูกศรชี้ให้ผ่าน ตม.ฝั่งไทยก่อน โดยค่าผ่านไปยังฝั่งพม่าคนละ 40 บาท และต้องข้ามกลับฝั่งไทยภายใน 18.00 น.   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )