ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : โรงพยาบาลบางแพ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสียวันที่ 6 มี.ค. 57 ถึง 6 มี.ค. 57
โรงพยาบาลบางแพ ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย
วันที่ 6 มีนาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ศึกษาดูงานการจัดการขยะใบไม้แห้ง ศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี   (ที่มาของภาพ - )
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ศึกษาดูงานการจัดการขยะใบไม้แห้ง ที่ศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
  (ที่มาของภาพ - )
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ศึกษาดูงานการจัดการขยะใบไม้แห้ง ที่ศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 
  (ที่มาของภาพ - )
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ศึกษาดูงานการจัดการขยะใบไม้แห้ง ที่ศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 
  (ที่มาของภาพ - )
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ศึกษาดูงานการจัดการขยะใบไม้แห้ง ที่ศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 
  (ที่มาของภาพ - )
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี ศึกษาดูงานการจัดการขยะใบไม้แห้ง ที่ศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี 
  (ที่มาของภาพ - )
นายจีรพันธุ์ บุญกลิ่น ผู้รับผิดชอบงาน สาธิตการหมักขยะจากใบไม้แห้ง   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
สาธิต ขั้นตอนการหมักขยะจากใบไม้แห้ง
  (ที่มาของภาพ - )
สาธิต ขั้นตอนการหมักขยะจากใบไม้แห้ง    (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
สาธิต ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักจากขยะใบไม้แห้ง 
ขั้นตอนที่ 1 ปูพื้นด้วยขี้วัว ความหนาประมาณ 15 เซนติเมตร
ขั้นตอนที่ 2 ใบไม้แห้ง หนาประมาณ 15-20 เซนติเมตร ราดด้วยน้ำหมักชีวภาพ
ขั้นตอนที่ 3 ใบไม้แห้ง หนาประมาณ 15-20 เซนติเมตร ราดด้วยน้ำหมักชีวภาพ
ขั้นตอนที่ 4 ใบไม้แห้ง หนาประมาณ 15-20 เซนติเมตร ราดด้วยน้ำหมักชีวภาพ
ขั้นตอนที่ 5 ปิดทับด้วยขี้วัว เป็นชั้นสุดท้าย หนาประมาณ 15 เซนติเมตร ราดด้วยนำหมักชีวภาพ
                  (จะทำกี่ชั้นก็ได้ ดูตามความเหมาะสมของพื้นที่)
ขั้นตอนที่ 6 คอยตรวจดูความชุ่มชื้น หากแห้งเกินไปให้ราดด้วยน้ำธรรมดาหรือน้ำจากระบบบ่อบำบัดน้ำเสียที่ตั้งให้คลอรีนระเหยหมดแล้ว
ขั้นตอนที่ 7 ทิ้งไว้ 1-2สับดาห์ กลับกองปุ๋ยหมัก ทำซ้ำไป-มาประมาณ 5 ครั้ง หรือจนปุ๋ยมีเนื้อเป็นสีดำ ร่วนซุ่ย ไม่มีความร้อน จึงสามารถนำไปใช้กับต้นไม้ได้   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
คณะเจ้าหน้าที่ดูงานเพิ่มเติม เรื่องการกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
นางพเยาว์  อิศรพันธุ์ และนายจีรพันธุ์ บุญกลิ่น ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัตงานในศูนย์การเรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ให้การต้อนรับ ให้คำแนะนำและสาธิต เรื่องการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง แก่คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลบางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )