ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : สวนผึ้งวันเสาร์ ในหน้า Low Seasonวันที่ 21 ก.พ. 57 ถึง 21 ก.พ. 57
วันเสาร์ก่อนจะไปงานกีฬาโรงพยาบาลสัมพันธ์ ของจังหวัดราชบุรี ได้ไปดูที่บ้านเทียนหอม ซีนเนอรี และ Swiss Valley เลยเก็บรูปมาฝาก
ปั้มน้ำมันแถวน้ำพุ เป็นปั้มน้ำมันที่แวะซื้อของ เติมน้ำมันก่อนเข้าสวนผึ้ง ปั้มนี้ช่วงปีใหม่ รถแน่นมาก   (ที่มาของภาพ - )
ซื้อบัตรเข้าชมบ้านเทียนหอม คนละ 50 บาท สามารถนำหางบัตรไปแลกเทียนที่ระลึกได้   (ที่มาของภาพ - )
ดูภาพไปเรื่อยๆ จะไม่บรรยายจนกว่าจะเปลี่ยนสถานที่   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ห้องส้วมที่ออกแบบสอดคล้องกับบริบท   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
เจ้าของเป็นคนจอมบึง ชอบทางศิลปะก่อนหน้ามาเปิด บ้านหอมเทียน ทำงานที่ร้าน เซรามิค เป็น designer ออกแบบ การที่ออกแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ที่ไม่เหมือนใครและถูกจริตคนมาชม ทำให้ที่นี่เป็นเหมือน Art Gallery    (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ถ้วยเซรามิค อย่าดูแต่ความสวยของถ้วย ให้ช่วยดูเทคนิคการถ่ายรูปด้วย   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
เปลวเทียนละลายแท่ง เพื่อส่องแสงอันอำไพ  ชีวิตมลายไปเหลือสิ่งใดไว้ทดแทน   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
พระพุทธรูปไม้ แกะสลักโดยชาวพม่า (กระเหรียง) ที่มีประสบการณ์ในการแกะสลัก 16 ปี   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
สาธิตการปั้นเทียน   (ที่มาของภาพ - )
ถังขยะที่ออกแบบเข้ากับบรรยากาศ   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ประวัติผู้ให้กำเนิดบ้านหอมเทียน ขอแสดงความนับถือ สมองมนุษย์ที่จริงมันมีจินตนาการกันทุกคน แต่ความกลัวของมนุษย์มันทำให้จินตนาการเสื่อม " สมองมีไว้คิดและจินตนาการ ไม่ได้มีไว้จำ " อย่าเอาสมองไปใช้งานแทนHandy drive หรือ Hard Disk ที่มันมีไว้เก็บความจำ และตอนนี้ก็ถูกลงเรือยๆ โดยที่ความจุมากขึ้นเรื่อยๆ   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
สถานทีต่อไปคือ ซีนเนอรี สถานที่สุดฮิตของสวนผึ้ง   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
สถานที่ต่อไปคือ swiss valley    (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ภาพบ้านเทียนหอม หลงมา   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
สถานที่สาธิตทำเทียน    (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )