ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านวันที่ 18 พ.ค. 61 ถึง 18 พ.ค. 61
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 2 ณ ห้อง ทิวทอง 1 ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาตรศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
(ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน)
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )