ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : DOH ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริตวันที่ 19 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล และเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยฯ  ร่วมกิจกรรม “ศูนย์อนามัยที่ 5  รวมใจต้านภัยทุจริต” (HPC5 Anti - Corruption)  ทั้งนี้ยังสวมถุงมือสีขาวด้านซ้ายเพื่อแสดงสัญลักษณ์เป็นมือที่ขาวสะอาด สุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน และมือขวาจับที่หัวใจแสดงถึงพันธะสัญญากับพระองค์ท่านและผืนแผ่นดินไทย เพื่อที่จะทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อแผ่นดินไทย ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )