ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : Tienjin Hospitalวันที่ 29 ก.ย. 56 ถึง 29 ก.ย. 56
ผู้ช่วย รมต.สาธารณสุข อธิบดี และรองอธิบดี กรมอนามัย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1,4,6,8,10,12 และคณะได้ไปดูงาน Teinjin Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ผสมผสานระหว่างแพทย์แผนจีน และแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างกลมกลืน มีผู้รับบริการผู้ป่วยนอกประมาณ 3000 คนต่อวัน ครึ่งหนึ่งมารบบริการแบบแพทย์แผนจีน มีเตียงรับผู้ป่วย 800 เตียง ส่วนใหญ่ผู้ป่วยในให้การรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )