ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : Singapore in the year 2017วันที่ 30 พ.ย. 60 ถึง 1 ธ.ค. 60
สภาพบ้านเมืองของประเทศสิงคโปร์ในปี 2560
สภาพการจราจรของสิงคโปร์ รถไม่ติด บนถนนจะไม่ค่อยมีคน  แต่จะไปแน่นที่สถานีรถไฟใต้ดิน   (ที่มาของภาพ - )
สัญญานไฟแดงสำหรับคนเดินเท้า ส่วนใหญ่ถึงแม้จะไม่มีรถ แต่สัญญาณไฟยังเป็นสีแดงอยู่ คนเดินเท่าก็ไม่ได้ข้ามแต่ยืนรอจนไฟเขียวก่อนถึงข้าม   (ที่มาของภาพ - )
Seven Eleven ไม่มากเท่าเมืองไทย   (ที่มาของภาพ - )
สภาพร้านภายใน 7 -11 ก็มีของไม่มากเหมือนของไทย     (ที่มาของภาพ - )
War Memorial park    (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ถนนและฟุตบาทค่อนข้างกว้าง และ 2 ข้าทางมีต้นไม้ใหญ่มาก   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
อุโมงใต้ดิน เพื่อข้ามถนน ซึ่งบางแห่งมีบันไดเลื่อน   (ที่มาของภาพ - )
ถนนไปสู่ Marina bay   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ห้องพักในโรงแรมค่อนข้างแคบ   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ปลั็กไฟของประเทศสิงคโปร์จะต่างจากบ้านเรา  ต้องซื้อ Adapter เพื่อให้สามารถใช้กับอุปกรณืไฟฟ้าของเราได้   (ที่มาของภาพ - )
ซื้อ adapter จากร้าน 7-11 ของเมืองไทย ราคา ร้อยกว่าบาท   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
วัฒนธรรมการเข้าคิวขึ้นรถประจำทางของคนสิงคโปร์   (ที่มาของภาพ - )
ถนนบริเวณ China Town ที่มี 3 ศาสนาบนถนนเดียวกัน หรือ สุเหร่า ของอิสลาม     (ที่มาของภาพ - )
ศาสนาของศาสนาฮินดู   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
วัดจีน   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ถนน Orchard ที่เป็นแหล่ง shopping ที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ เป็นถนนที่มีรถติด ถนนโดยทั่วไปของสิงคโปร์ รถไม่ค่อยติด   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
สถานทูตไทยในสิงคโปร์ตั้งอยู่บนถนน Orchard ที่เป็นแหล่งธุรกิจ ที่ค่าที่ดินน่าจะแพงมาก เรื่องราวของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์ น่าสนใจมาก
สถานเอกอัครราชทูตแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 11 ไร่ กลางย่านช้อปปิ้งอย่างถนนออร์ชาร์ด (Orchard) ใจกลางเมืองสิงคโปร์
บนถนนสายธุรกิจสายนี้มีพื้นที่ 2 แห่งเท่านั้นที่ไม่ได้ใช้เพื่อการพาณิชย์และมีลักษณะเป็นสวน ที่แรกคือ Istana ปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีสิงคโปร์ (บ้านพักของประธานาธิบดี) อีกที่คือสถานเอกอัครราชทูตไทยซึ่งเป็นสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ครอบครองที่ดินบนถนนหลักสายนี้   (ที่มาของภาพ - )
ที่ดินผืนนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงซื้อไว้เมื่อกว่าร้อยปีก่อน ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมาย เคยเกือบถูกปล่อยเช่า เกือบถูกแลกกับที่แปลงอื่น และเคยเกือบถูกขาย ด้วยตัวเลขที่สูงถึง 23,000 ล้านบาท
แต่สุดท้ายพื้นที่สีเขียวกลางเมืองสิงคโปร์ผืนนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ สิงคโปร์
น่าเสียดาย เราเดินทางสวนกับท่านเอกอัครราชทูต ธงชัย ชาสวัสดิ์ เลยไม่มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องงานด้านการทูตในปัจจุบัน
ได้แต่เอาเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของสถานเอกอัครราชทูตแห่งนี้มาฝากกัน   (ที่มาของภาพ - )
National Museum ของสิงคโปร์   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
มหาวิทยาลัย Li Ka Shing เป็น School of managment   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )