ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ดูงานที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่วันที่ 20 ม.ค. 60 ถึง 20 ม.ค. 60
อำเภอสะเมิง เป็นอำเภอที่อยู่ห่างตัวเมืองเชียงใหม่ 45 ก.ม. ระหว่างทางที่ไปเป็นทางขึ้นเขา นักท้องเทียวจะไปชาวงเดือนกุมภาพันธ์ เพราะเป็นช่วงเทศกาบสตอเบอรี่ของอำเภอสะเมิง
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ไร่สตอเบอรี่ จะทำการยกพื้นสูง แล้วเดินท่อนำประปาที่เจาะรูเพื่อให้น้ำ คลุ่มด้วยผ้าพลาสติก เพื่อกันน้ำระเหย โดเจาะรูให้ยต้นสตอเบอรี่โผล่ออกมา  เป็นพื้ชล้มลุก ปลูกแต่ละครั้งจะให้ผล 3 ครั้ง พันธุ์ของสตอเบอรี่จะเป็นปี พ.ศ.ที่ครบรอบของในหลวง เช่น สตอเบอรี่ 60    (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ผลสตอเบอรี่ที่สุกพร้อมกิน   (ที่มาของภาพ - จาก Web site (ขออนุญาตนำลง ณ.ที่นี้ด้วย))
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ทางขึ้นพระพุทธบาทวัดป่ากล้วย   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ทุ่งช้าวสาลีที่สถานีเกษตร   (ที่มาของภาพ - จาก Web site (ขออนุญาตนำลง ณ.ที่นี้ด้วย))