ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรมวันเด็ก พอเพียงตามรอยพ่อ Love Milk Day ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย สูงดีสมส่วน ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ข้างโรงยิมเนเซียมราชบุรี 4,000 ที่นั่ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 14 ม.ค. 60 ถึง 0 3
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี นำทีมจัดกิจกรรมบูธให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย สูงดีสมส่วน สายตาดี ฟันไม่ผุ แข็งแรงและฉลาด โดยเป็นกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรู้ อาทิกิจกรรม กุ๊กน้อยละเลงครัว สื่อถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและผู้ปกครองให้มีกิจกรรมทำร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมโภชนาการเด็กให้ทานผัก ผลไม้ กิจกรรม Love Milk Day ดื่มนมรสจืด ยืดความสูง ฟันไม่ผุ แข็งแรงและฉลาด ได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )