ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ศูนย์อนามัยที่ 5 แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตวันที่ 6 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของศูนย์อนามัยที่ 5 "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )