ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : สอนไม้ดอก ดอยตุงวันที่ 28 ธ.ค. 59 ถึง 28 ธ.ค. 59
ออกจากหอแห่งความทรงจำ จะไปถึงสวนไม้ดอกบนดอยตุง ซึ่งต้องเสียค่าเข้าชม ณ.จุดนี้อีก 90 บาท ซึ่งมีไม้ดอกหลากสีสันมากมาย บรรยากาศคล้อยกับดอยปุย ที่เชียงใหม่
มองจากที่สูง จะเห็นสอนไม้ดอกบนดอยตุง  ทอดตัวอยู่ด้านล่าง แล้วๆค่อยไต่ขึ้นบนเนิน ส่วนด้านบน ซึ่งด้านบนจะใกล้ตำหนักดอยตุง   (ที่มาของภาพ - )
พอเดินออกจาหอแห่งความทรงจำ ไม่ไกล จะเป็นสอนไม้ดอก ที่อยู่ด้านล่าง แล้วค่อยๆไต่ระดับขึ้นบนเนินเขา ส่วนด้านบนจะเป็นพระตำหนัก   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ขึ้นมาถึงดัานบน มองลงไปจะเห็นภาพสอนไม้ดอกที่อยู่ด้านล่าง   (ที่มาของภาพ - )
ออกจากสวนไม้ดอก จะพบวงเวียน  ซึ่งด้านบนจะมีร้านขายของ เช่น กาแฟดอยตุง เป็นต้น   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
มารอนั่งรถเพื่อกลับไปเต้นท์ที่ 3 ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ดอยตุง จุดที่นั่งรถขึ้นมา  เพื่อไม่ให้รถขึ้นมาแน่นด้านบน  ทางดอยตุงจึงบริหารจัดการ โดยมีจุดจอดรถ ด้านล่าง 13 จุด เมื่อจอดแล้วก็นั่งรถสองแถวขึ้นมา ขึ้นจากจุดไหน ก็มาเข้าแถวเพื่อลงไปยังจุดเดิมที่ขึ้นมา เพื่อที่จะขับรถกลับไป ทำให้รถไม่ขึ้นไม่แน่นใกล้พระตำหนักดอยตุง   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ซ้ายคือ หมอแจ๋ว ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ดอยตุง  ขงามือ คือ คุณทิพย์ ที่เป็นผู้สืบสานของจังหวัดเชียงราย นอกจากจะอธิบายการตรวจเต้านมของชาวเขา อาข่า บนดอยตุง ยังมาอธิบายเกี่ยวกับความเป็นมาของดอยตุง   (ที่มาของภาพ - )