ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : มูลนิธิถันยรักษ์ เยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี วันที่ 8 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาธิการและกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ และคณะ เข้าสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 และคณะให้การต้อนรับ พร้อมชี้แจงการดำเนินงาน... โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ของศูนย์อยามัยที่ 5 ราชบุรี  และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ณ โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลปากท่อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )