ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2559 ที่อาคารเฉลิมราช ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 1 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2559 ที่อาคารเฉลิมราช ศูนย์อนามัยที่ 5 โดยวันพ่อแห่งชาติในปีนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 5 ธันวาคม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )