ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ศูนย์อนามัยที่ 5 เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์แสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ สนามฟุตบอลกรมการทหารช่างวันที่ 1 พ.ย. 59 ถึง 0 3
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์แสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งแปลอักษร 9 ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ โดยในการแปลอักษรในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ และพสกนิกรชาวราชบุรี รวมกว่าสี่หมื่นคน
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )