ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับเข็มเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีพยาบาล" ในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2559วันที่ 21 ต.ค. 59 ถึง 0 3
นางณิทฐา แสวงทอง รองผวจ.ราชบุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลัยกร ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี พร้อมมอบโล่รางวัล ประดับเข็มเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีพยาบาล" แก่พยาบาลผู้มีผลงานดีเด่น อุทิศตน เสียสละในการดูแลผู้ป่วยและพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 5 ประเภท 10 สายงาน รวม 24 คน โดยมี สสจ.ราชบุรี นายอำเภอบ้านโป่ง  ผอ.รพ.บ้านโป่ง พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์และพยาบาล เข้าร่วมพิธี
สำหรับ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นั้น น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีพยาบาล" ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ด้วย
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )