ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดบริการทำฟันฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติวันที่ 21 ต.ค. 59 ถึง 0 3
ด้วยวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  เปิดให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ประกอบด้วยบริการ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการรักษาสุขภาพฟันอย่างถูกวิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย  โดยในวันนี้ ( 21 ตุลาคม 2559 ) มีผู้เข้ารับการบริการกว่า 60 ราย
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )