ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 13 ต.ค. 59 ถึง 0 3
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นางอมรศรี พังเครือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมจัดกิจกรรมตอบคำถาม เนื่องในวันล้างมือโลก 2016 ให้กับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอนเป็นประจำ ได้แก่   1) ฝ่ามือ   ถูกัน   2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว   3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว  4)หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ  5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ  6)ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ     และ7) ถูรอบข้อมือ. โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง ซึ่งการล้างมือที่ถูกต้อง เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อย  และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี 
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )