ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ทำบุญเปิดอาคารผู้ป่วยนอก(หลังใหม่) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 เพื่อความเป็นสิริมงคลวันที่ 23 ก.ย. 59 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในการทำบุญเปิดอาคารผู้ป่วยนอก(หลังใหม่) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยทางโรงพยาบาลจะทำการเปิดให้บริการอาคารหลังใหม่แห่งนี้ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 พร้อมรับผู้รับบริการ ด้วยรูปโฉมใหม่ และการบริการอย่างเป็นมิตร ในวันจันทร์-ศุกร์ ตามเวลาราชการ
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )