ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่าราชบุรี จัดงาน "รำลึก 103 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี" ที่ สโมสรเสือป่าราชบุรี (ศูนย์อนามัยที่ 5)วันที่ 18 ก.ย. 59 ถึง 0 3
นายพนัส พฤกษ์สุนันท์ รองประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี พร้อมด้วย อ.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์ ประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และ นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งในการแข่งขันมินิมาราธอน 10 กม. และวิ่ง FUN RUN ระยะ 5 กม. ในงาน"รำลึก 103 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี" โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,800 คน
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )