ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดราชบุรี จัดสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 59 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีวันที่ 17 ส.ค. 59 ถึง 0 3
มณฑา ไชยวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ในงานสภากาแฟประจำเดือนสิงหาคม 2559 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยมี นายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้มีหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดร่วมเป็นเจ้าภาพ
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )