ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : Tianjin Women and Child Centerวันที่ 21 มี.ค. 59 ถึง 21 มี.ค. 59
นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย นำทีมกรมอนามัยไปดูงานที่ Tianjin Women and Child Center ที่นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนอกจากดูงานแล้ว ยังตกลงความร่วมมือในทางวิชาการระหว่างกรมอนามัย กับ สาธารณสุขของเทียนจินด้วย
บริเวณนี้เป็นที่ทำการของ
1.Tianjin Bureau of Traditional Chinese Medicine
2.Tianjin medical Institute of Scientific and Technical Information
3.Tianjin Bureau of Public Health
4.Tianjin Institute of Health Inspection and Supervision   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ด้านหน้าซึ่งเป็นส่วนประชาสัมพันธ์ของ Women and Children Health center   (ที่มาของภาพ - )
ส่วนของห้องบัตร   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ช่วงที่ไปดูงานเป็นช่วงบ่าย 14.00 น. โดยผู้มารับบริการไม่มากเหมือนบ้านเรา   (ที่มาของภาพ - )
ผู้ดูงานจากกรมอนามัยเดินดูผ่านหน้าห้องต่างๆ ก่อนเข้าห้องประชุม   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ป้ายที่ติดเหน้าห้อง ส่วนใหญ่เป็นบริการสำหรับการคัดกรองความผิดปกติ การรักษาพยาบาลต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กและสตรีนั้นมีแต่คนไข้ไม่มาก โดยส่วนใหญ่มารับบริการเพื่อการตรวจคัดกรองมากกว่า   (ที่มาของภาพ - )
บรรยากาศภายในห้องประชุม ช่วงนี้เป็นช่วงก่อนเข้าประชุม จะสังเกตุว่าอาหารว่างของทุกที่ที่ไปดูงาน ไม่ได้เสริฟกาแฟ  แต่เสริฟน้ำเปล่าแลผลไม้ ขนมปัง High calories ที่เสริฟบ่อยในบ้านเราไม่ค่อยเห็นที่นี้    (ที่มาของภาพ - )
อธิบดีมอบของที่ระลีก หลังจากรับฟังบรรยายสรุป ซึ่งจะกล่าวต่อไปตอนหลัง   (ที่มาของภาพ - )
เสร็จจากการบรรสรุป เป็นการเดินชมบริการต่างๆของ Women Children's Health Cetnter   (ที่มาของภาพ - )
ที่นี่มีการตรวจคัดกรอง ข้อสะโพกเคลื่อนในเด็กเล็ก ซึ่งจะใช้การวัดมุมจากคลื่นเสียงความถี่สูง  ซึ่งถามว่าพบความผิดปกติมากน้อยเพียงไร ได้รับคำตอบว่า พบ 1-2% ของเด็กที่ส่งมาทำ Ultrasound   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
วัดการได้ยินในเด็ก   (ที่มาของภาพ - )
ป้ายการให้บริการ ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแบบส่งเสริม ป้องกัน มากกว่า บริการประเภท รักษา ฟื้นฟู   (ที่มาของภาพ - )
ตรวจคัดกรองหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด โดยใช้ Echo ซึ่งในไทยมีการประยุกต์โดยการวัด Oxygen sat แทน   (ที่มาของภาพ - )
บริการที่เกี่ยวกับนรีเวช   (ที่มาของภาพ - )
ปิรามิดโภชนาการ ทำให้เห็น 3 มิติ  ด้านล่างคือส่วนที่สามารถกินได้มาก  ส่วนยอดแหลมด้านบนคือส่วนที่ให้กินแต่น้อยได้แก่พวกไขมันต่างๆ   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
เที่ยนจินเป็นมหานครที่มีประชากรเกิน 10 ล้าน มี 4 แห่งได้แก่ ปักกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ และ ฉงชิ่ง ห่างจากปักกิ่ง 120 กม. ติดทะเล Bohai ทางทิศตะวันออก   (ที่มาของภาพ - )
มีพื้นที่ทั้งหมด 11,900 ตารางกิโลเมตร และมีอำเภอที่เป็นทางการ 16 อำเภอ   (ที่มาของภาพ - )
มีประชากรรวมทั้งหมด 14 ล้านคน เป็นผู้ทะเบียนบ้าน  10 ล้านคน ที่เหลือ 4 ล้านคน คือผู้ที่เคลื่อนย้ายมาทำงานที่เทียนจิน   (ที่มาของภาพ - )
จำนวนเด็กคลอดทั้งหมด 125,000 คน โดย 80% หรือ 100,000 คน คลอดจากแม่ที่มีทะเบียนบ้านในเทียนจิน ส่วนอีก 20%  หรือ 25,000 คน เป็นเด้กที่คลอดจากแม่ที่เคลื่อนย้ายเข้ามา (ข้อมูลประเทศไทยไทย จะมีเด็กแรกคลอดประมาณร้อยละ 1 ของประชากร  ซี่งของเทียนจิน มี Resindent 10 ล้านคน จำนวนเด็กคลอด 100,000 คนหรือร้อยละ 1 เหมือนของไทย ส่วน Immigrant 4 ล้านคน จำนวนเด็กคลอด 25,000 คน หรือเท่ากับร้อยละ 0.6 ซึ่งต่ำกว่าค่าของ Resident ซึ่งเป็นไปได้ว่า กลุ่มนี้น่าจะกลับไปคลอดที่บ้านเกิดก็เป็นได้   (ที่มาของภาพ - )
โครงสร้างของ Tianjin Public Health Bureau แบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่
1.Bureau of district Level ประกอบด้วย
  - 16 Health Center in district Level
  - Services Provider ประกอบด้วย 
     * รพ.ระดับ Secondary & Teriary Care จำนวน 110 แห่ง
     * Community Health Service Center จำนวน 300 แห่ง โดยถ้าเป็นการฝากครรภ์                                              จะรับฝากจนอายุครรภ์ได้ 28 สัปดาห์ จะส่งต้อไปยัง รพ.ระดับ secondary & Tertiary
     * ศูนย์เด็กเล็กที่ขึ้นกับ ฺBureau จำนวน 1000 แห่ง
2.Tianjin Women and children Health center ซึ่งก็คือที่ที่เรากำลังดูงาน   (ที่มาของภาพ - )
ฺBureau public health มี 2 ภารกิจหลักคือ
1.ภารกิจด้านการสนับสนุน (Facility)
 - Technical Instruction
 - Training
 - Administration
 - Quality control
2.ภารกิจการให้บริการประชาชน (Population) ได้แก่ 
  - การให้บริการ
  - การเฝ้าระวัง
  -การวิจัยและการสำรวจสภาวะสุขภาพ
  - การให้สุขศึกษา   (ที่มาของภาพ - )
การควบคุมอัตราการตายและของทารกให้อยู่ในระดับที่ต่ำ   (ที่มาของภาพ - )
อัตราทารกตายในปี 2000-2015 จากกราฟจะเห็นว่าอัตราการตายในทารกในปั 2006 ลดจากปี 2005 อย่างมาก ซึ่งเกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ
1.Strong Policy
2.การควบคุมกำกับติดตามอย่างเข้มงวด   (ที่มาของภาพ - )
สาเหตุแม่ตายในปี 2011-2015 เป็นสาเหตุที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 61%  แต่เมื่อพิจารณาว่าแม่ตาย ตามภูมิลำเนาของแม่ว่าเป็นผู้ที่อยู่จริง หรือเคลื่อนย้ายเข้ามา (Immigrants) พบว่า ในกลุ่มของแม่ตายนั้น เป็นกลุ่มที่ แม่ Immigrant ร้อยละ 30% (ในกลุ่มแม่ที่คลอดนั้นมีแม่ที่ Immigrants แค่ร้อยละ 18%  ซึ่งแสดงว่า แม่ที่ Immigrant เสี่ยงต่อแม่การตายมากกว่าแม่ที่อาศัยอยู่จริง (Resindents)    (ที่มาของภาพ - )
จากกราฟวงกลมเป็นการวิเตราะห์ แม่ตายในปี 2011-2015 พบว่า ในกลุ่มแม่ตายนั้น พบว่าเป็นแม่ที่อายุ 35 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21 ทั้งๆในหญิงตั้งครรภ์ แม่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป มีแค่ร้อยละ 8  เท่านั้น หรือจะกล่าวได้ว่า หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป เสี่ยงต่อการเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์และการคลอดสูงกว่าหญิงอายุ < 35 ปีและจากกราฟเส้นที่เก็บข้อมูลในปี 2011-2015  พบว่า อายุเฉลี่ยของหญิงคลอดมีแนวโน้มสูงขึ้น จากอายุเฉลี่ย 28  ปีใน 2011 เพิ่มเป็นอายุเฉลี่ยเท่ากับ 30 ปี ในปี 2015 สรุปประเทศจีนไม่มีปัญหา Teenage Pregnancy โดย Teenage Birth rate ต่ำกว่า 10 ต่อ 1000 หญิงอายุ 15-19 ปีเท่านั้น ส่วนของประเทศไทย ประมาณ 50 ต่อพัน ส่วนหญิงตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไปนั้น ประเทศไทยกำลังวิเคราะห์ข้อมูลอยู่   (ที่มาของภาพ - )
ความสำเร็จของการดำเนินการ
1.การควบคุม Birth Defect ได้ผลดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
2.การใช้กลยุทธ์ในการป้องกันทั้ง 3 ระยะ ตือ ระยะก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์หรือก่อนคลอด และระยะหลังคลอด โดยสามารถที่จะลด Birth defect ได้ลดลงต่ำกว่า 1%   (ที่มาของภาพ - )
กราฟ Birth Defect Rate % แต่สูงร้อยละ 18 ถึง 12 ซึ่งสูงมาก จึงไม่ทราบว่าเป็นอัตราร้อยละของอะไร เนื่องจากปัญหาของการสื่อสาร   (ที่มาของภาพ - )
โปรแกรมการ Screening ของเทียนจินได้แก่
1.Pre pregnancy ทำการ screen ตรวจ HIV , SY ,Folic acid
2.Gestation Period  ทำการ Screen Chromosome ,Neural Tube defect (NTD) ,SY
3.Post partum Screen Congenital Hypothyrid,Dysaudia (ความผิดปกติของการได้ยิน) .โรคหัวใจแต่กำเนิด (Congenital Heart disease) ,ต้อกระจกในเด็ก (Catarax) และสะโพกเคลื่อนในเด็ก (DDH= disorder of dislocation of Hip)   (ที่มาของภาพ - )
การวิเคราะห์เกี่ยวกับ  ฺฺฺBirth defect พบว่า ร้อยละ 44 ของ Birth defect พบในช่วงก่อนคลอด เนื่องจากโปรแกรมการ Screen ที่มีประสิทธิภาพ อาจจะรวมถึงการให้การเจาะระดับ Folic Acid ตั้งแต่ช่วงก่อนตั้งครรภ์   สำหรับแม่กลุ่มเสี่ยงต่อ Birth defect พบว่า ในกลุ่มที่พบ Birth defect เป็นแม่ที่อายุ >=35 ปีขึ้นไป ร้อยละ14 โดยถ้าวิเคราะห์หญิงตั้งครรภ์ พบกลุ่มแม่ตั้งตรรภ์ที่อายุ >= 35 ปี เพียงร่อยละ 10 เท่านั้น   (ที่มาของภาพ - )
Scatter diagram จะเห็นว่าในปีหลีงๆ จะพบ Birth defect ที่อายุครรภ์น้อยๆเพิ่มมากขึ้น   (ที่มาของภาพ - )
ความสำเร็จในการดำเนินงานคือสุขภาพของเด้กและมารดาในเทียนจิน มีการปรับปรุงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ   (ที่มาของภาพ - )
ความสำเร็จได้แก่
1.การตรวจคัดกรองโรคทางนรีเวชอย่างสม่ำเสมอ และในช่วงอายุที่เหมาะสม
2.การคัดกรองและให้การจัดการโรค Autism
3.การเฝ้าระวัง และมีมาตรการดูแล เด้กน้ำหนักเกิน ความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง และไขมันในเลือดผิดปกติ
4.โรคทาง HEENT   (ที่มาของภาพ - )
1.การครอบคลุมบริการ ให้บริการ 468,000 คนต่อปี 
2. Children health care 
  - Children growth and development Surveillance.
  - Nutrition and feeding
   -Development ได้แก่ early development , Mental and behavioral development 
   - Disease screening and control.
   - Endocrine and Metabolism
   - Chronic disease 
2.EENT Health care   (ที่มาของภาพ - )
Women Health Care ได้แก่ 
 - Pre pregnancy health care.
 - gestational disease Screening
 - gestational Nutrition.
 - Post partum pelvis Screem and recovery
 - Breast feeding promotion.
 - Prevention and treatment of gynecology endocrine.
 - Cervical diseases,
 - Other gynecology diseases.   (ที่มาของภาพ - )
มาตรการในการควบคุมแม่ตายลูกตาย
1.focus on multisectoral Cooperation,
2.Standardized pregnancy and child health standard.
3.Establist 2 level of emergency centers ได่แก่ 
 - Materal emergency center
 - Child Emergency Center.   (ที่มาของภาพ - )
บริการพื้นฐานสำหรับ child health
1.เดือนแรก  นัดติดตาม 2 ครั้ง
2.ขอบปีแรก นัดตรวจร่างกาย 4 ครั้งต่อปี
3.1-5 ปี นัดตรวจร่างกายปีละ 2 ครั้ง   (ที่มาของภาพ - )
1.Screening & Support ในเรื่อง 
 - Congenital Hypothyroid, PKU,
 - Hearing , ปากแหว่งเพดานโหว่
 - Catarax
 - Congenital health disease.
 - autism
 - Cerebral palsy
 - children chronic diseases
2.Vaccine   (ที่มาของภาพ - )