ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : จากปักกิ่งนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เทียนจินวันที่ 19 มี.ค. 59 ถึง 19 มี.ค. 59
ทัศนศึกษาดูตัวเมืองปักกิ่ง และนั่งรถไฟความเร็วสูงจากปักกิ่งไปยังเทียนจิน รถไฟใช้ความเร็วสูงสุด 290 กม./ชั่วโมง สามารถถึงเมืองเทียนจิน ซึ่งห่างปักกิ่ง 120 กม.ภายใน 35 นาที
บรรยากาศของเมืองปักกิ่ง ก็ยังสลัวๆ เนื่องจากมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทำให้อากาศขมุกขมัว   (ที่มาของภาพ - )
ผ่านวงแหวนรอบเมื่องปักกิ้ง ซึ่งขณะนี้มี 7 วง เพื่อจะไปรับประทานอาหารเย็น   (ที่มาของภาพ - )
ถ่ายภาพเมืองปักกิ่ง โดยถ่ายขณะอยู่ในรถที่กำลังวิ่ง   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ที่ปีกกิ่งมี 5 สิ่งทีหายาก ได้แก่ 1.ปั๊มน้ำมันหายาก โดยคนจีนเขื่อว่าปั๊มน้ำมันไม่ควรอยู่ที่ใจกลางเมืองโดยเฉพาะเมืองหลวง และสิ่งที่หายากได้แก่ 2 คนท้อง 3.สุนัขเนื่องจากใครเลี้ยงสุนัขจะถูกเก็บภาษีตัวละ 2000 หยวน ซึ่งลดลงจากเมื่อก่อนที่แพงกว่านี้ 4.รถมอเตอร์ไซด์ 5.กระเทย   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
มักไม่ค่อยพบรถญึ่ปุ่น เช่นโตโยาตา ในประเทศจีน เนือ่งจากมีประวัติศาสตร์ที่ญี่ปุ่นทำกับประเทศจีน ซึ่งเป็นการยากที่คนจีนจะลืม   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ยังเห็นจักรยานอยู่ทั่วไปที่เมืองปักกิ่ง  เป็นจักรยานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ได้ใส่หมวกกันน๊อคและใช่ชุดปั่นจักรยานเหมือนเมืองไทย   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ต้นหลิวที่พบมากในปักกิ่ง เนื่องจากอดีตฮ่องเต้ของจีน ได้ปลูกไว้ทั่วปักกิ่ง   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ปักกิ่งยามค่ำ   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
รับประทานอาหารเย็นที่ปักกิ่ง ก่อนที่ไปเทียนจิน   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ออกจากรเ้านอาหารจีน   (ที่มาของภาพ - )
ตรงไปที่สถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อไปเทียนจิน ค่าโดยสาร 50 หยวน (250 บาท)   (ที่มาของภาพ - )
สถานีรถไฟความเร็วสูง ไม่ต่างกับสนามบิน   (ที่มาของภาพ - )
ต้องเอกซเรย์กระเป๋าเหมือนสนามบิน   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
เข้าคิวเพือที่จะไปขึ้นรถไฟ โดยมีการตรวจ Passport โดยตั๋วรถไฟจะระบุ ชานชลาที่เท่าไร ระบุเที่ยวของรถไฟความเร็วสูง ระยะเวลาออก และเลขที่นั่ง   (ที่มาของภาพ - )
รถไฟความเร็วสูงหัวจรวจ พีร้อมที่จะออก โดยออกตรงเวลา 21.20 น.   (ที่มาของภาพ - )
ความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้คือมากกว่า 300 กม./ชั่วโมง แต่เที่ยวนี้ใช้ความเร็วมากสุดคือ 290 กม./ชั่วโมง โดยทำเวลา 35 นาที ระยะห่างระยะปักกิ่งไปยังเทียวจิน ประมาณ 120 ก.ม. โดยแวะสถานัเดียวคือสถานี wuching ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างปักกิ่งกับเทียนจิน   (ที่มาของภาพ - )
ถึงเทียนจิน ลงจากรถไฟเพื่อที่จะไปขึ้นรถที่มารับ   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
หอนาฬิกาดบราณที่เมืองเทียนจิน   (ที่มาของภาพ - )
สะพานข้ามแม่น้ำเหอไห่   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
พักที่ Friendship Hotel มีภาพกำแพงเมืองจีน ที่ โรงแรม   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )