ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ชมภูพันธ์ทิพย์ที่มหาวิทยาลักเกษตร กำแพงแสนวันที่ 22 ก.พ. 59 ถึง 22 ก.พ. 59
ฝ่ารถติดมหาศาลในวันมาฆบูชา เพื่อไปดูต้นชมภูพันธ์ทิพย์ออกดอกบานสะพรั่งภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน โดยปลูก 2 ข้างถนนยาวเกือบกิโล เนื่องจากถ่ายเวลา 13.00 น.ซึ่งแดดเปรี้ยงมากทำให้สีชมพูของภาพไม่เหมือนกับที่เห็นจากตา
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )