ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ไปสวนผึ้งวันส่งท้ายปีเก่า วันที่ 31 ธ.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 56
ไปสวนผึ้งวันส่งท้ายปีเก่า รถติดตั้งแต่ชัฏป่าหวาย เป็น 10 กิโลเมตร จึงเลี้ยวรถกลับ ไปถ่ายรูปที่ Shadow Gallery แทน (ก่อนถึงชัฏป่าหวาย 2 กิโลเมตร)
แวะปั้มน้ำมันเลยห้วยไผ่ไปหน่อย เป็นปั๊มที่ใหญ่มาก มีคนแวะมาก และเขียนว่า ปั๊มสุดท้ายก่อนเข้าสวนผึ้ง   (ที่มาของภาพ - )
รถไปใช้บริการมากมาย   (ที่มาของภาพ - )
ร้านกาแฟ Amazon ในปั๊ม   (ที่มาของภาพ - )
สภาพการจารจรเวลา 11.00 น.จุดนี้ห่างตลาดชัฏป่าหวายไปประมาณ 500 เมตร รถติดเป็นทางยาวมองสุดลูกหูลูกตา เห็นรถ U Turn กลับเป็นระยะๆ พอรถติดไม่ขยับเขยื้อน เลยยอมแพ้ ต้อง U Turn กลับ เพราะติดตั้งแต่ชัฏป่าหวาย ยังไม่เข้าอำเภอสวนผึ้งยังขนาดนี้ ในอำเภอรถคงไม่น่าเคลื่อนที่ได้   (ที่มาของภาพ - )
เลี้ยวรถกลับจะกลับทางสวนผึ้ง น้ำพุ ห้วยไผ่ เลย ชัฏป่าหวายประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีสถานที่เปิดใหม่ ชื่อ Shado Gallery เปิดเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.56 เป็นสถานที่ที่ทำไว้ให้ถ่ายรูป ค่าเข้าชม คนละ 40 บาท    (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )