ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : สวนสนประดิพัทธ์ ที่หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ และอาคารรับรอง 2 เพื่อการพักฟื้นและพักผ่อน กองทัพบก วันที่ 31 ธ.ค. 58 ถึง 31 ธ.ค. 58
อุทยานราชภักดิ์ที่หัวหินกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอหัวหิน ส่งผลให้ ชายหาดสวนสน ประดิพัทธ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของทหาร พลอยคึกคักไปด้วย หาดสวนสนน่าจะเป็นชายหาดที่ยังคงเป็นธรรมชาติแห่งหนึ่งในหัวหิน
อาคารรับรอง ของทหารบก ที่นอกจากจะเป็นสถานที่พักฟื้นแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อน โดยบริหารจัดการแบบโรงแรมของเอกชน   (ที่มาของภาพ - )
อาคารรับรอง ใช้ชื่อว่า Sea Pine Hotel   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
บริเวณชายหาดสวนสนประดิพัทธ์   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
การพราง Compressor Air    (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ถ่ายจากชั้น 5 ของโรงแรม Sea Pine จะมองเห็นพระราชานุวารีย์ ของบูรพกษัติริย์ 7 พระองค์ในอุทยานราชภักดิ์ ที่อยู้ฝั่งตรงข้ามของโรงแรม   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )