ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯวันที่ 1 ม.ค. 59 ถึง 1 ม.ค. 59
กองทัพบก ดำเนินการจัดสร้าง อุทยานราชภักดิ์ ภายในพื้นที่ของกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้พื้นที่ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๒๒๒ ไร่เศษ ผู่ถ่ายภาพตั้งใจนำภาพจากมุมที่ถ่ายไกล แล้วค่อยๆถ่ายให้เห็นใกล้เข้าไปเรื่อยๆ เพื่อให้เห็นรายละเอียดให้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
ป้ายด้านหน้าอุทธยาน ราชภักดิ์ เนื่องจากลืมถ่ายภาพนี้ จึงต้องนำรูปจาก web site เพื่อประกอบให้เกิดความสมบูรณ์   (ที่มาของภาพ - จาก Web site (ขออนุญาตนำลง ณ.ที่นี้ด้วย))
ภาพนี้ถ่ายจาก อาคารรับรอง 2 สถานที่พักฟื้นและพักผ่อน กองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ โดยถ่ายจากชั้น 5 ที่มองเห็นอุทธยานราชภักดิ์ โดย Zoom กล้องเพื่อให้เห็นภาพที่มองจากมุมสูงระยะไกล   (ที่มาของภาพ - )
อุทธยานราชภักดิ์ เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 1 ม.ค 59 รับแดดกันเต็มๆ แต่ก็คุ้มค่าที่ได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการ ของมหาราช 7 พระองค์ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ถึง รัตนโกสิ่นทร์   (ที่มาของภาพ - )
ความสูงของคนเทียบไม่ได้กับความสูงของ พระราชาสาวรีย์ทั้ง 7 พระองค์ ซึ่งมีความสูงเฉลี่ยไม่เกิน 13.9 เมตร   (ที่มาของภาพ - )
พระมหากษัตริย์เรียงจากซ้ายไปขวา คือ 1.พ่อขุนรามคำแหง 2.พระนเรศวรมหาราช 3.พระนารายณ์มหาราช 4.พระเจ้าตากสินมหาราช 5.พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) 6.พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) และ 7.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )