ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : Renovate ตลาดเก่าโคยกี๊ ให้เป็นถนนคนเดินในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์วันที่ 17 ต.ค. 58 ถึง 17 ต.ค. 58
ตลาดโคยก๊๊ กำลัง Renovate เพื่อให้กลับมาให้คึกคักเหมือนเดิม เพื่อรองรับ ราชบุรี เมืองที่ต้องห้ามพลาด  โดยสนามหญ้าของราชบุรี ถือเป็นถนนสายอาหารปลอดภัย 
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
Shutter speed 2 sec , เพื่อให้น้ำพุวิ่งออกมาเป็นสาย   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )