ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ภาพเก่าเล่าอดีต วัดมหาธาตุวันที่ 31 ธ.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 56
ได้เข้าไปค้นที่ web site ราชบุรีศึกษา ได้ download ภาพเก่าๆ พร้อมคำบรรยาย ที่เป็นภาพเก่าที่หาดูได้ยาก
วัดมหาธาตุวรวิหาร ถ่ายจากด้านทิศเหนือ ในราวปี พ.ศ.2501   (ที่มาของภาพ - วัดมหาธาตุ)
พระพุทธรูปศิลปะทวารวดี พบจากวัดร้างใกล้วัดเพรง(ร้าง) และได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นองค์ที่มีจารึกคาถา เย ธมมา ที่ด้านหลัง รูปนี้ถ่ายไว้ขณะที่พระพุทธรูปยังประดิษฐานอยู่หน้าพระอุโบสถ และยังมีพระเศียรอยู่ครบ   (ที่มาของภาพ - วัดมหาธาตุ)
พระภิกษุและสามเณรวัดมหาธาตุวรวิหาร ร่วมกันถ่ายรูปหมู่ประจำพรรษา ปี พ.ศ.2503 หน้าพระวิหารหลวงพ่อมงคลบุรี ก่อนการบูรณปฏิสังขรณ์ระเบียง ในภาพยังเห็นเจดีย์บนฐานด้านหน้าวิหาร ปัจจุบันเจดีย์ได้ปรักหักพังไปไม่มีแล้ว วิหารหลังนี้ เคยใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนพระอภิธรรมราชบุรี   (ที่มาของภาพ - วัดมหาธาตุ)
พระพุทธรูปศิลปะทวารวดี พบที่วัดร้างใกล้วัดเพรง (ร้าง) ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร   (ที่มาของภาพ - วัดมหาธาตุ ราชบุรีศึกษา)
พระพุทธรูปสมัยทวารวดี ที่พบจากวัดร้างอยู้ใกล้วัดเพรง (ร้าง) อยู่ทางเหนือของวัดมหาธาตุ ค้นพลเมื่อปี พ.ศ.2496 พบพระพุทธรูปหินสมัยทวารวดี ถึง 4 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปประทับยืน 2 องค์ และพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ 2 องค์ และได้นำมาประดิษฐานไว้ในวัดมหาธาตุ ต่อมาภายหลังพระพุทธรูปประทับยืนได้ถูกขโมยไปลักตัดเศียรไปทั้ง 2 องค์ เหลือแต่เพียงท่อนองค์ ปัจจุบันได้นำไปประดิษฐานรวมกันไว้ที่ด้านหลังของพระประธาน ส่วนพระพุทธรูปประทับนั่งอีก 2 องค์ ยังมีสภาพสมบูรณ์ ได้นำมาประดิษฐานไว้บนฐานด้านหน้าของพระประธาน   (ที่มาของภาพ - วัดมหาธาตุ)
  (ที่มาของภาพ - วัดมหาธาตุ ราชบุรีศึกษา)
พระพุทธรูปปางสมาธิ ประทับนั่งบนฐานบัว 2 ชั้น ศิลปะแบบทวารวดี พบจากวัดร้างใกล้วัดเพรง(ร้าง) ปัจจุบันนำมาประดิษฐานไว้บนฐานพระประธานด้านหน้าซ้าย ภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุ   (ที่มาของภาพ - วัดมหาธาตุ ราชบุรีศึกษา)
  (ที่มาของภาพ - )
สามเณรน้อย ยืนถ่ายรูปที่ด้านหน้าวิหารหลวงพ่อมงคลบุรี น่าจะถ่ายอยู่ในช่วงหลังปี พ.ศ.2494 จะสังเกตเห็นหลวงพ่อมงคลบุรี ยังทาสีขาวทั้งองค์และจีวรทาสีเหลือง มาในปี พ.ศ.2538 จึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ และทาเป็นสีดำทั้งองค์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน   (ที่มาของภาพ - วัดมหาธาตุ ราชบุรีศึกษา)
พระธรรมเสนานี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีและเจ้าอาวาวัดมหาธาตุวรวิหาร เปิดอบรมพระที่จะเป็นอุปัชฌาย์ ที่วัดบ้านโป่ง เมื่อปี พ.ศ.2497   (ที่มาของภาพ - วัดมหาธาตุ ราชบุรีศึกษา)
พระธรรมเสนานี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรีและเจ้าอาวาวัดมหาธาตุวรวิหาร เปิดอบรมพระที่จะเป็นอุปัชฌาย์ ที่วัดบ้านโป่ง เมื่อปี พ.ศ.2497   (ที่มาของภาพ - วัดมหาธาตุ ราชบุรีศึกษา)
พระสงฆ์ที่เข้าอบรมพระอุปัชฌาย์ที่วัดบ้านโป่ง เมื่อปี พ.ศ.2497 พระที่เข้าอบรมนี้ จะต้องเป็นพระระดับเจ้าคณะตำบลขึ้นไป อบรมหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์   (ที่มาของภาพ - วัดมหาธาตุ ราชบุรีศึกษา)
พระสมุห์สุชาติ เขมมะปัญโญ ขณะทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดราชบุรี กำลังอ่านรายงานในงานอบรมพระอุปัชฌาย์ที่วัดบ้านโป่ง เมื่อปี พ.ศ.2497
พระสุมห์สุชาติ ต่อมาคือพระครูบวรธรรมสมาจาร รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี และอดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี พระสมุห์สุชาติบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดปากท่อ และย้ายมาอยู่ที่วัดมหาธาตุ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 ท่านเป็นผู้ที่จัดตั้งโรงเรียนพระอภิธรรมและศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ขึ้นภายในวัดมหาธาตุ เป็นการสืบทอดเจตนารมมณ์ของหลวงพ่อธรรมเสนานี ที่ต้องการให้วัดมหาธาตุราชบุรี สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ เป็นไปตามแบบแผนของวัดในพระพุทธศาสนาทุกประการ
พระครูบวรธรรมสมาจาร มรณภาพเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2530
  (ที่มาของภาพ - วัดมาหธาตุ ราชบุรีศึกษา)
การอบรมพระภิกษุเรื่องการอุปสมบทที่วัดโพธาราม อ.โพธาราม เมื่อปี พ.ศ.2497   (ที่มาของภาพ - )
พระภิกษุสงฆ์ถ่ายรูปร่วมกันหลังเสร็จการอบรม   (ที่มาของภาพ - )
หลวงอินทเขมา(เปาะ) หรือ พระราชเขมาจารย์ วัดช่องลม อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรีและที่ปรึกษาเจ้าคณธจังหวัดราชบุรีในขณะนั้น ถ่ายรูปในงานทอดกฐิน วัดปากท่อ เมื่อปี พ.ศ.2495   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
งานทอดกฐินของวัดปากท่อ ราชบุรี เมื่อปี พ.ศ.2495   (ที่มาของภาพ - )
ฐานรากของตึกธรรมเสนานี ภายในวัดมหาธาตุ ขณะกำลังก่อสร้างประมาณ ปี พ.ศ.2494   (ที่มาของภาพ - )
ตึกธรรมเสนานี (สุข) โรงเรียนปริยัติธรรมของวัดมหาธาตุ เริ่มสร้างในสมัยของพระธรรมเสนานี ในราวปี พ.ศ.2494 การก่อสร้างดำเนินการเป็นระยะๆ ไม่ได้สร้างจนแล้วเสร็จในคราวเดียว จนกระทั่งปี พ.ศ.2497 ก็ยังไม่แล้วเสร็จดี แต่ก็พอใช้งานได้ มาแล้วเสร็จสมบูรณ์ในสมับของเจ้าอาวาสองค์ต่อมา คือ พระเทพวิสุทธิโมลี   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
เมรุและเตาเผาของวัดมหาธาตุ เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว
เมรุเผาศพของวัดมหาธาตุแห่งนี้ คุณหลวงบุรณเวชวาณิชย์ เจ้าของห้างบริบูรณ์โอสถ กรุงเทพฯ เป็นผู้สร้างถวายให้แก่วัด เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 17 พ.ค.2495 และเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2496 สิ้นเงินในการสร้าง 131,571.45 บาท
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )