ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ศูนย์เด็กเล็กของเมืองเทียนจินวันที่ 29 ก.ย. 56 ถึง 29 ก.ย. 56
ผู้ช่วย รมต.สาธารณสุข อธิบดี และรองอธิบดี กรมอนามัย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 1,4,6,8,10,12 และคณะได้ดูงานศูนย์เด็กเล็กของเมืองเทียนจิน ประเทศจีน โดยศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้เป็นศูนย์เด็กเล็กทีเปิดมา 60 ปี การเรียนการสอนเน้นพัฒนาให้เด็กมีความสุขและแข็งแรง การเรียนการสอนพัฒนาให้เกิดการสร้างจินตนาการ การปลูกฝังวินัยและความรักชาติผ่านเนื้อเพลง ตลอดการดูงาน ไม่เห็นสมุด ดินสอ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยพื้นปูยางสังเคราะห์ เพื่อให้หกล้มไม่เจ็บ
เดินทางไปถึงโรงแรมในช่วงค่ำ โดยฝ่ายการต่างประเทศของเมืองเทียนจิน ส่งคนมารับถึงด่านเก็บเงินของทางด่วนที่จะเข้าเมืองเทียนจิน   (ที่มาของภาพ - )
เทียนจิน หรือ เทียนสิน (ภาษาจีน: 天津; พินอิน: Tiānjīn; พินอินระบบไปรษณีย์: Tientsin) คือหนึ่งใน 4 เทศบาลนครของจีน เทศบาลนครเทียนจินมีระดับเทียบเท่ากับมณฑลและปกครองจากรัฐบาลกลางโดยตรง พื้นที่ของเทียนจินเป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในจีนแผ่นดินใหญ่ จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศจีน มีฉายา "เซี่ยงไฮ้ทางเหนือ" เนื่องจากประวัติที่เดิมเคยเป็นเมืองเช่าของตะวันตก การส่งออกอุตสาหกรรมหนัก เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่และมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ชิงช้าสวรรค์ของเมืองเทียนจิน ถ่ายยามเช้า   (ที่มาของภาพ - )
สภาพบ้านเมืองของเทียนจินในยามเช้า   (ที่มาของภาพ - )
ช่วงเช้าทัศนวิสัยไม่ชัดเจน ไม่ทราบว่าเป็นหมอก หรือ หมอกควัน (Smog)   (ที่มาของภาพ - )
เทียนจินเป็น 1 ใน 4 ของเขตปกครองพิเศษได้แก่ ปักกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ้ ฉงชิ่ง    (ที่มาของภาพ - )
ประชากรของเมืองเทียนจิน ประมาณ 12 ล้านคน มากกว่า กทม.เล็กน้อย   (ที่มาของภาพ - )
ตึกสูงๆ ไม่ต่างจาก กรุงเทพ   (ที่มาของภาพ - )
จักรยาน และมี Bicycle Lane ซึ่งพบได้ทั้งปักกิ่งและเทียนจิน   (ที่มาของภาพ - )
สะพานแขวน ต่างจากบ้านเราที่มักเป็นเสาตรงกลางและ sling พาดจากเสากลาง ส่วนที่นี่เป็นคานโค้ง และ sling ยึดจากคานโค้งดังกล่าว   (ที่มาของภาพ - )
ถนนก่อนที่จะเข้าศูนย์เด็กเล็กของเมืองเทียนจิน   (ที่มาของภาพ - )
ศูนย์เด็กเล็กของเมืองเทียนจิน ศูนย์นี้เป็นศูนย์เก่าแก่ตั้งมาประมาณ 60 ปี ลูกหลานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเมืองเทียนจิน มักจะส่งเรียนที่นี่ โดยตัวอาคารสร้างมาประมาณ 80 ปี หลังจากที่จีนเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์ เมื่อ 60 ปีก่อน ที่ดินและทรัพย์สินของเอกชนถูกยึดเป็นของรัฐหมด อาคารหลังนี้จึงถูกนำมาใช้เป็นศูนย์เด็กเล็กตั้งแต่นั้นมา มองจากด้านนอกจะเห็นพื้นของโรงเรียนจะติดยางสังเคราะห์ เหมือนลู่วิ่ง เพื่อป้องกันอันตรายจากการพลัดตกหกล้มของเด็ก   (ที่มาของภาพ - )
ทางเดินและพื้นปูยางสังเคราะห์เหมือนลูวิ่งหมด  มีอุปกรณ์การเล่นพร้อม   (ที่มาของภาพ - )
เครื่องเล่นเด็กทำด้วยพลาสติก ลบเหลี่ยมเพื่อป้องกันอันตราย   (ที่มาของภาพ - )
รับฟังการบรรยายสรุป โดยที่ 2 จากซ้าย คือครูใหญ่ของโรงเรียน ส่วนด้านขวา คือท่านอธิบดี ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี และท่านรองอธิบดี   (ที่มาของภาพ - )
อาหารว่างคือน้ำผลไม้ และผลไม้ได้แก่ พุทรา องุ่นและมะเขือเทศ   (ที่มาของภาพ - )
บรรยายสรุป โดยศูนย์เด็กเล็กในความดูแลมี 2 แห่ง มีนักเรียนรวม 300 คน ครูและพี่เลี้ยงรวม 60 คน โดยศูนย์เด็กเล็กที่นี่ จะมีนักเรียนประมาณ 200 คน ใหญ่กว่าอีกศูนย์ที่มีนักเรียนประมาณ 100 คน เด็กนักเรียนมีช่วงอายุ 2-6 ปี   (ที่มาของภาพ - )
ท่านผู่ช่วยรัฐมาตรีกว่าวขอบคุณเจ้าภาพ   (ที่มาของภาพ - )
ทางศูนย์เด็กเล็กมอบของที่ระลึกให้ท่านอธิบดี   (ที่มาของภาพ - )
จากนั้นเดินชมการเรียนการสอนในศูนย์เด็กเล็ก   (ที่มาของภาพ - )
กิจกรรมการแจ้งให้เด็กได้เล่นและออกกำลังกาย    (ที่มาของภาพ - )
ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี (ขวา) และท่านรองอธิบดีซ้าย ดูกิจกรรมการแจ้งสำเหรับเด็ก   (ที่มาของภาพ - )
กิจกรรมในห้องเรียน เด็กยกมือตอบ ซึ่งที่นี่สอนให้กล้าแสดงออก   (ที่มาของภาพ - )
ครูสอยเรื่องการแปรงฟัน โดยก่อนสอนจะถามเด็กถึงประโยชน์ของฟันหรือฟันมีไว้ทำไม ซึ่งได้รับคำตอบว่า มีไว้เคี้ยวลูกแอปเปิ้ล ทำให้ยิ้มสวย ทำให้ออกเสียงได้ชัด  เมื่อเด็กเห็นประโยชน์ของฟันแล้ว จะทำให้อยากรักษาฟันให้ดีเพื่อจะได้ทำหน้าที่ได้ดี จึงมาสอนวิธีการแปรงฟัน   (ที่มาของภาพ - )
เด็กกำลังสนุกกับการต่อภาพ ซึ่งต้องจินตนการว่าจะทำการต่อเป็นตัวอะไร   (ที่มาของภาพ - )
นำผลงานมาติดบอร์ด   (ที่มาของภาพ - )
แต่งตัว   (ที่มาของภาพ - )
ตัดแปะ   (ที่มาของภาพ - )
สภาพห้องเรียน เหมือนห้องเล่นมากกว่า   (ที่มาของภาพ - )
เดินทั่วทุกห้อง ไม่เห็นสมุด ดินสอ เพราะไม่ได้สอนให้อ่านเขียน แต่สอนการเล่น การจินตนาการ มากกว่า   (ที่มาของภาพ - )
ปั้นดินน้ำมัน   (ที่มาของภาพ - )
ตัวต่อ   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )