ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ภาพเก่าเล่าอดีต คลังภาพโรงเรียนเฐญจมราชูทิศวันที่ 31 ธ.ค. 56 ถึง 31 ธ.ค. 56
ได้เข้าไปค้นที่ web site ราชบุรีศึกษา ได้ download ภาพเก่าๆ ตั้งใจจะค่อยๆเขียนคำบรรยายใต้ภาพ โดยใครทราบข้อมูลก็จะเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนกัน เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่า ประวัติศาสตร์ของราชบุรีเป็นอย่างไร โดยเฉพาะในส่วนของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชกรณีนกิจที่จังหวัดราชบุรี
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )