ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : วัดหนองป่าพง ต.วารินชำราบ อุบลราชธานี วันที่ 3 ธ.ค. 57 ถึง 3 ธ.ค. 57
วัดหนองป่าพง เป็นวัดป่าฝ่ายอรัญวาสี ตั้งอยู่ที่ตำบลโนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นสำนักปฎิบัติธรรมที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบเงียบ มีบรรยากาศอันร่มรื่น เหมาะแก่การปฎิบัติธรรม สร้างโดยหลวงพ่อชา สุภทฺโท หรือ พระโพธิญาณเถระ
หลวงพ่อชา สุภทโท เดิมชื่อ ชา ช่วงโชติ เกิดที่บ้านจิกก่อ ต.ธาตุ อ.วารินชำรา เป็นผู้มีจิตฝึกใฝ่ในธรรมตั้งแต่เด็ก ศึกษาปริยัติธรรมและ วิปัสสนาจากหลายสำนัก ท้ายสุดเดินทางจารึกไปพบหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดหนองผือนาใน อ.พรรฌานิคม จ.สกลนคร เกิดความศรัทธาเลื่อมใส และยึดถือแนวปฎิบัติ หลวงพ่อชาได้ทดลองปฎิบัติ ภาวนาในสถานวิเวกต่างๆ อาทิ ป่าช้า ป่าดงดิบ รวมระยะเวลาการออกธุดงค์เป็นเวลา 8 ปี (พ.ศ.2489 - 2497 ) พศ.2497 จึงออกมาตั้งวัดหนองป่าพง
  (ที่มาของภาพ - )
ระหว่างที่มาอยู่วัดหนองป่าพง หลวงพ่อได้ยึดหลักคำสอนของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า "ทำตนให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมสมควรเสียก่อน แล้วจึงสอนคนอื่นที่หลัง จึงจะไม่เป็นบัณฑิตสกปรก" ฉะนั้นไม่ว่าจะทำกิจวัตรอันใด เช่น การกวาดลานวัด จัดที่ฉัน ล้างบาตร นั่งสมาธิ ตักน้ำ ทำวัตร หลวงพ่อจะลงมือทำเป็นตัวอย่างของศิษย์โดยยึดหลักว่า "สอนคนด้วยการทำให้ดู ทำเหมือนพูดพูดเหมือนทำ" ดังนั้นศิษย์ และญาติโยมจึงเกิดความเคารพเลื่อมใสในปฏิปทาที่หลวงพ่อดำเนินอยู่
  (ที่มาของภาพ - )
สถานที่สำคัญที่ควรเข้าไปศึกษาได้แก่ 
1.พิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร
2.ศาลาที่ระหว่างทางจะมีป้ายธรรมะตลอดทาง
3.เจดีย์พระโพธิญาณเถร
4.พระอุโบสถ   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ภายในศาลาที่ใช้แสงจากธรรมชาติ จึงค่อนข้างมืด ถ้าใครไปที่วัดป่านานาชาติ จะพบว่า อาสนะสำหรับสงฆ์ทำด้วยหินขัดยกพื้นเหมือนกัน  ความจริงด้านในค่อนข้างมืด ที่เห็นจากภาพสว่างเนื่องจากปรับ highlight และ Shadow ด้วย Lr เพื่อให้สว่างขึ้น   (ที่มาของภาพ - )
ธรรมาสที่ใช้เทศน์ ถ้าไปที่วัดป่านานาชาติ ธรรมมาสที่ใช้เทศก็มีลักษณะเดียวกันกับวัดหนองป่าพง   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ดอกกล้วยไม้ที่ปลูกอยู่หน้าศาลา   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
เจดีย์พระโพธิญาณเถร สถาปัตยกรรมของผสมระหว่างอีสานกับล้านช้าง องค์เจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมตั้งอยู้บนฐานกลม มีทางเข้า 4 ทิศ ซึ่งลูกศิษย์หลวงพ่อชา ได้สร้างเพื่อบรรจุอัฐิของหลวงปู้ชา ซึ่งมรณภาพเมื่อ 16 มค.35   (ที่มาของภาพ - ภาพจาก Web site Ubon Magic Photo)
  (ที่มาของภาพ - ภาพจากWeb Site)
หลวงปู่ชา สุภัทโท เกิดเมื่อปี 2461 ที่ อ.วารินชำราบ  อุปสมบท เมื่อ 2482 แล้วเลือกสายพระป่า ธุดงดฺไปหลายแห่ง จนท้ายที่สุดกลับมาที่ วัดหนองป่าพง  จังหวัด อุบลราชธานี ในปี 2497 และมรณภาพ 16 มค.35    (ที่มาของภาพ - ภาพจาก web site)
เป็นอุโบสถอเนกประสงค์สมัยใหม่ที่เอื้อต่อประโยชน์ใช้สอย พื้นอุโบสถยกลอยจากพื้นดิน เบื้องล่างเป็นถังเก็บน้ำฝนตัดสิ่งประดับฟุ่งเฟื่อย อาทิ ช่อฟ้า ใบระกา ไม่มีผนังประตูหน้าต่าง สามารถจุคนได้จำนวนประมาณ 200 กว่าคน เสาอาคารและผนังประดับด้วยเครื่องปั้นดินเผา อีสานจากบ้านด่านเกวียนวิหาร เป็นลักษณะศิลปแบบอีสานเรียบง่ายแต่เน้นประโยชน์ใช้สอย สามารถจุประชาชนได้ เป็นนับพันคน   (ที่มาของภาพ - )
พระอุโบสถ วัดหนองป่าพง สร้างสูงจากพื้นที่วัด 4 เมตร ด้านล่างเป็นถังเก็บน้ำ ไม่เน้นประตู หน้าต่าง หรือผนัง เพื่อความประหยัด   (ที่มาของภาพ - ภาพจาก web site)
  (ที่มาของภาพ - ภาพจาก web site)