ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : อาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชวันที่ 13 พ.ย. 57 ถึง 13 พ.ย. 57
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 น.พ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จากสถาบัน Sekolah Tinggi IImu Kesehatan Bali (STIKES BALI) ประเทศอินโดนีเซีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนสุขภาวะและวัฒนธรรม เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ด้านการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และงานสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เพื่อนำกลับไปเป็นต้นแบบและพัฒนาระบบ ในประเทศของตนเองต่อไป
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )