ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี โบสถ์คริสต์ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในประเทศไทยวันที่ 14 พ.ย. 57 ถึง 14 พ.ย. 57
เป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ปลายรัชสมัยพระเจ้าท้ายสระ โดยอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำจันทบุรี กับโบสถ์หลังปัจจุบัน สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ผ่านการบูรณะซ่อมแซมมาหลายสมัย (โบสถ์หลังปัจจุบันเป็นหลังที่ 5) เป็นศูนย์รวมของประชาชนในชุมชนนั้น  โดยการซ่อมแซมใหญ่เมื่อ 5 ปีก่อนได้จากการบริจาคของชาวบ้านถึง 60 ล้านบาท โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ
โบสถ์พระแม่ปฏิสนธินิรมล ถ่ายจากมุมสูง (โรงแรม KP Gland)   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ครั้งแรกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2254  บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี โดยคุณพ่อเฮิ้ต โตแลนติโน และบรรดาคาทอลิกชาวญวน จนถึงปี พ.ศ. 2377 ได้มีการย้ายมาสร้างบนฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำจันทบุรี อันเป็นสถานที่ตั้งใน ปัจจุบัน โดยมิได้มีการบันทึกถึงสาเหตุของการย้ายแต่ประการใด  โบสถ์ก่อนหน้านั้น ซึ่งขนาดเล็กไม่สามารถรองรับชาวคริสต์ที่มาทำพิธีทางศาสนาที่เพิ่มมากขึ้น  ชุมชนบริเวณนั้นจึงเป็นย่านการค้าเก่าแก่กว่าร้อยปี เป็นย่านชาวจีนและชาวญวนที่อพยพมา   (ที่มาของภาพ - ถ่ายจากหนังสือที่อยู่ภายในโบสถ์)
  (ที่มาของภาพ - )
ก่อสร้างโบสถ์ใหม่ ในปี พ.ศ.2448 โดยคุณพ่อเปรโตร เปรีกาล ทดแทนหลังเดิม โดยขยายให้มีขนาดกว้างขึ้น มีหอด้านหน้า 2 หอ และมีโดมยอดแหลมตั้งอยู่บนหอทั้ง 2  ตัวโบสถ์ยาว 60 เมตร กว้าง 20 เมตร    (ที่มาของภาพ - )
สถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นทางตอนเหนือของฝรั่งเศส คือหน้าต่างโค้ง และประดับด้วยลายฉลุรอบตัวโบสถ์ กระเบื้องหลังคาโบสถ์เป็นของเก่า   (ที่มาของภาพ - )
ในปี 2483 ซึ่งเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เอาโดมแหลมทั้ง 2 ออก ตามคำแนะนำของทางการ เพื่อไม่ให้เป็นเป้าสายตาของเครื่องบินที่จะมาท้ิงระเบิด   (ที่มาของภาพ - )
เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา น่าจะ พ.ศ.2552 ได้มีการบูรณะทั้งภายในตัวโบสถ์ และได้ก่อสร้างยอดโดมแหลมขึ้น เพื่อให้เหมือนเดิม   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
รูปพระแม่มารี  ซึ่งได้ทำพิธีแห่มาทางน้ำ เพื่อมาตั้งไว้ที่หน้าโบสถ์แห่งนี้   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
พระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล หรือ แม่พระปฏิสนธินิรมล[1] (อังกฤษ: Immaculate Conception of Mary) เป็นความเชื่อในคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่ว่าพระนางมารีย์พรหมจารีทรงปฏิสนธิโดยปราศจากมลทินใดๆ[2] ของบาปกำเนิด[3] ความเชื่อนี้นับเป็นหนึ่งในสี่คำสอนต้องเชื่อในมารียวิทยาในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ด้วยเหตุนี้ในงานศิลปะบางครั้งจึงเรียกพระนางมารีย์พรหมจารีว่า อิมมากูลาตา (Immaculata-ผู้นิรมล)   (ที่มาของภาพ - )
รูปของโบสถ์ถ่ายจากด้านหลังมายังด้านหน้า หลังคาโบสถ์จะสร้างแบบหลังคาเรือ เพื่อย้อนรำลึกถึงเรือที่ชาวญวนได้อพยพมาทางเรือ ตามแม่น้ำจันทบุรี เพื่อมาถิ่นฐานที่บริเวณนี้   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
รูปปั้นแม่พระมารีอา ที่ทำจากเงินแท้ทั้งองค์ (ส่วนที่หน้าและมือที่เห็นสีเนื้อเนื่องจากทาสีทับไปที่โลหะเงิน) ส่วนเครื่องประดับต่างๆ ประดับด้วยทองและพลอย   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ภายในตกแต่งด้วยกระจกสี ที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นภาพนักบุญต่างๆ    (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
เพดานทำเป็นรูปเพดานเรือ เพื่อรำลึกถึงในอดีตที่บรรพบุรุษคือชาวญวนที่อพยพมาที่จันทบุรีทางเรือ   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
บันไดเวียนทำด้วยไม้ทั้งหมด    (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ที่สารภาพบาปที่อยู่ภายในโบสถ์   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ภาพเขียนภายในโบสถ์ เมื่อมองใกล้จะเห็นว่าลงสีด้วยเศษพลอยสีต่างๆ      (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
บ้านเก่ารอบๆโบสถ์ ที่เป็นชุมชนเก่า หลังคาทรงปั้นหยา (ไม่มีจั่ว) มุงด้วยกระเบื้องว่า และประดับด้วยลูกไม้ต่างๆ    (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
เรือนไม้เหล่านี้ เป็นบ้านของคนมีฐานะดีหรือคหบดีใหญ่มาก่อน   (ที่มาของภาพ - )
ซูมให้เห็นลายฉลุชัดๆ ของบ้านไม้เก่า คิดว่าอายุน่าจะเป็น 100 ปี   (ที่มาของภาพ - )