ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ต้อนรับนักศึกษานานาชาติ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงานวันที่ 21 ต.ค. 57 ถึง 21 ต.ค. 57
พ.ญ.มณฑา ไชยวัฒน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริม ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่ายและทีมทำงานในการบริหารจัดการในระดับเขต รวมถึงการบริหารงบประมาณและโครงสร้างขององค์กร เพื่อนำไปใช้ในการทำโครงการวิจัยและกลับนำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาระบบสาธารณสุข ในประเทศของตนเองต่อไป
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )