ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : อาคารสโมสรเสือป่า บ่ายวันที่ 20 ก.ย.2557วันที่ 20 ก.ย. 57 ถึง 20 ก.ย. 57
วันนี้เมื่อ 101 ปีที่แล้ว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ได้เสด็จอาคารแห่งนี้ เพื่อทรงเครื่องว่าง และทอดพระเนตรการแสดงไฟฉายของทหาร ด้านหลังของอาคารสโมสรเสือป่าแห่งนี้เคนเป็นสนามบินเก่า และการแสดงไฟฉาย คือการฉายไฟเพื่อให้เห็นเครื่องบินของข้าศึก จะได้ใช้ปืนต่อสู้อากาศยาน เพื่อยิงเครื่องบินข้าศึกได้  อาคารสโมสรเสือป่่า แม้จะล่วงเลยมา 101 ปี แต่พวกเราชาวราชบุรีก็อนุรักษ์ไว้ จนสวยงามไม่ต่างจากเมื่อ 101 ปีก่อน
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )