ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (วัดบ้านแหลม) และตลาดหุบร่ม (ตลาดรถไฟ) อ.เมือง สมุทรสงครามวันที่ 5 ก.ย. 57 ถึง 5 ก.ย. 57
ภายในตัวตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว 2 แห่งคือ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือ วัดบ้านแหลม ซึ่งมีหลวงพ่อบ้านแหลมที่เป็นที่นับถือไม่ใช่่เฉพาะจังหวัดสมุทรสงคราม แต่จังหวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงด้วย และตลาดหุบร่ม ที่นักท่องเที่ยวมักแวะชม ถึงความแปลกที่สามารถตั้งตลาดประชิดทางรถไฟ ชนิดถ้ารถไฟมาต้องหุบร่ม เพราะร่มล้ำรางรถไฟเข้าไป
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เดิมชื่อ วัดบ้านแหลมในอดีตชื่อ วัดศรีจำปา ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอารามหลวง ชั้นวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย   (ที่มาของภาพ - คำบรรยายจาก Wikipedia)
วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เดิมชื่อ "วัดศรีจำปา" สร้างขึ้นในราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาตาม ตำนานเล่าว่า ในปี พ.ศ. 2307ชาวบ้านแหลมในเขตเมืองเพชรบุรีอพยพหนีพม่ามาตั้งบ้านเรือน อยู่บริเวณตำบล แม่กลองเหนือวัดศรีจำปา และเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านแหลม" ตามชื่อห มู่บ้านเดิมของตนชาวบ้านแหลมได้ช่วย กันบูรณะวัดศรีจำปาและเรียกวัดนี้ใหม่ว่า วัดบ้านแหลม" ต่อมาวัดบ้านแหลมได้ยกฐานะขึ้นเป็นอาราม หลวง ชั้นวรวิหาร ได้รับ พระราชทานนามว่า วัดเพชรสมุทรวรวิหาร   (ที่มาของภาพ - )
ชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีได้มาตีอวนหาปลาบริเวณแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลากอวนพบพระพุทธรูป 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ซึ่งได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานที่ วัดศรีจำปา (ปัจจุบันชื่อ วัดบ้านแหลม ทำให้ชาวบ้านเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อบ้านแหลมตั้งแต่นั้นมา พระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ง ปางสมาธิ ชาวบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ได้นำกลับไปประดิษฐานที่วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี   (ที่มาของภาพ - )
ตำนานพระพุทธรูปห้าองค์อยู่บนแพลอยน้ำมาในแม่น้ำแม่กลองจากเมืองทางทิศเหนือของจังหวัดสมุทรสาคร คือ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อโตวัดบางพลี หลวงพ่อวัดเขาตะเครา และหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่งชาวบ้านริมฝั่งน้ำที่ศรัทธาได้อัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถของวัด เพื่อสักการบูชา   (ที่มาของภาพ - )
บริเวณด้านหน้าอุโบสถ ที่ประดิษฐาน หลวงพ่อบ้านแหลม   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ภายในอุโบสถ ที่ประดิษฐานหลวงพ่อบ้านแหลม   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธา เสด็จนมัสการพร้อมทั้งได้พระราชทานผ้าทอมาจากดิ้นทองจำนวนสองผืนเพื่อประดับไว้ที่องค์พระ ในวันสำคัญ เช่น วันสงกรานต์ วันถวายกฐินพระราชทานในเวลาต่อมา สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธ์วงศ์วรเดช ได้ถวายบาตรแก้วสีน้ำเงินให้กับองค์พระ เนื่องจากบาตรเดิมนั้นได้สูญหายไปในทะเลตั้งแต่คราวที่ชาวประมงได้พบหลวงพ่อในแม่น้ำแม่กลอง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
พระรูปหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร พระประจำวันเกิดวันพุธเวลากลางวัน หลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระที่สร้างในสมัยเดียวกันกับหลวงพ่อโสธร กับหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรเช่นเดียวกันหลวงพ่อบ้านแหลม สร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น หลวงพ่อวัดบ้านแหลม มีความสูง 167 เซนติเมตร   (ที่มาของภาพ - )
พระปางสมาธิ น่าจะเป็น พระพุทธโสธร จำลอง องค์จริงอยู่ที่ วัดพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งตามตำนานเล่าว่า หลวงพ่อบ้านแหลม และ หลวงพ่อโสธร สร้างสมัยเดียวกัน และลอยน้ำมาเหมือนกัน   (ที่มาของภาพ - )
บริเวณวัด เป็นการนำกระเช้าของขวัญมาใช้ประโยชน์   (ที่มาของภาพ - )
ภายนอกอุโบสถ พระปางห้อยพระบาท   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ตลาดหุบร่ม หรือตลาดรถไฟ เทศบาลเมืองสมุทรสงครามได้ทำตลาดประชิดรางรถไฟ ราวปี 2527 ซึ่งเป็นตลาดที่มีความแปลกคือ นำสินค้ามาวางขายริมรางรถไฟ   (ที่มาของภาพ - ภาพจาก Web site เนื่องจากช่วงเวลาที่ไปไม่ใช่ช่วงรถไฟผ่าน)
ตัวตลาดอยู่ใกล้วัดเพชรสมุทร ซึ่งนักท่องเที่ยวจะมาดูความแปลก   (ที่มาของภาพ - ภาพจาก Web site เนื่องจากช่วงเวลาที่ไปไม่ใช่ช่วงรถไฟผ่าน)
สินค้าที่ขึ้นชื่อ คือ ปลาทู แม่กลอง หน้างอ คอหัก เวลารถไฟไม่มาก็กางร่มตามปกติ   (ที่มาของภาพ - ภาพจาก Web site เนื่องจากช่วงเวลาที่ไปไม่ใช่ช่วงรถไฟผ่าน)
เวลารถไฟมาก็เก็บของบนรางรถไฟเข้าที่อย่างรวดเร็ว และหุบร่มดังภาพ   (ที่มาของภาพ - ภาพจาก Web site เนื่องจากช่วงเวลาที่ไปไม่ใช่ช่วงรถไฟผ่าน)