ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง จังหวัดพะเยาวันที่ 26 ต.ค. 56 ถึง 26 ต.ค. 56
หลังจากทอดกฐินกรมอนามัยในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 ได้ไปนมัสการพระเจ้าตนหลวงที่วัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในเมืองล้านนา วัดสร้างในปี 2067 สมัยพญาเมืองตู้เจ้าเมืองพะเยา และพญาเมืองแก้ว เจ้าเมืองเชียงใหม่ เชื่อว่าพระเจ้าตนหลวงสร้างก่อนที่จะสร้างวัดในราวปี 2034
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )