ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
โครงการ ประชุม/อบรม ดูงาน/อื่นๆ สถานที่สำคัญ ภาพเก่าเล่าอดีต กีฬา ทำรายการ
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก ร.9วันที่ 13 ต.ค. 61 ถึง 13 ต.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ส่งตัวแทนเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วันมหิดล 2561วันที่ 24 ก.ย. 61 ถึง 24 ก.ย. 61
พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เปิดกรวยดอกไม้ พร้อมกล่าวอาเศียรวาทและร่วมพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ และสาธารณสุขไทย เนื่องในวันมหิดล ณ อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ผู้ว่าราชการฯ เยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่าวันที่ 28 มิ.ย. 61 ถึง 28 มิ.ย. 61
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและคณะ เข้าเยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กิจกรรมออกกำลังกาย ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้วันที่ 4 มิ.ย. 61 ถึง 5 มิ.ย. 61
ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี นำแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนประถมและมัธยมใน อ.เมือง จ.ราชบุรี เข้าร่วมโครงการออกกำลังกาย ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้ ณ Strong Fitness center ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อ.กมล มัยรัตน์ และ อ.วรรรณี พงษ์โสภา เป็นวิทยากรบรรยาย (จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สงกรานต์ 61วันที่ 11 เม.ย. 61 ถึง 11 เม.ย. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูสำหรับคนดีศรีอนามัย ณ อาคารเฉลิมราช ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ทำบุญอาคารและสงกรานต์เด็กเล็กวันที่ 9 เม.ย. 61 ถึง 9 เม.ย. 61
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดพิธิทำบุญอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ และพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ เด็ก ๆ ในศูนย์ฯ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รณรงค์สาวไทยแก้มแดงวันที่ 14 ก.พ. 61 ถึง 14 ก.พ. 61
งานวัยรุ่นร่วมกับงานวัยเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ “สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ” ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย “ส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ” เพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
DOH ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริตวันที่ 19 ม.ค. 61 ถึง 19 ม.ค. 61
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล และเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยฯ ร่วมกิจกรรม “ศูนย์อนามัยที่ 5 รวมใจต้านภัยทุจริต” (HPC5 Anti - Corruption) ทั้งนี้ยังสวมถุงมือสีขาวด้านซ้ายเพื่อแสดงสัญลักษณ์เป็นมือที่ขาวสะอาด สุจริตตามรอยพ่อขอทำดีเพื่อแผ่นดิน และมือขวาจับที่หัวใจแสดงถึงพันธะสัญญากับพระองค์ท่านและผืนแผ่นดินไทย เพื่อที่จะทำความดี มีความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อแผ่นดินไทย ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรีวันที่ 13 ม.ค. 61 ถึง 13 ม.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ของเทศบาลเมืองราชบุรี ภายในงานมีการแจกนมจืดเพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยดื่มนมจืดยืดความสูง การทำสลัดคอนโด การออกกำลังกายเล่นฮูลาฮูปและมีการตอบคำถามเพื่อชิงของรางวัล ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ปีใหม่ & วันเด็กวันที่ 9 ม.ค. 61 ถึง 9 ม.ค. 61
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมวันปีใหม่ และวันเด็ก ประจำปี 2561 ให้กับเด็ก ๆ ในศูนย์ฯ และผู้ปกครอง เพื่อให้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก ๆ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ให้การต้อนรับอธิบดีกรมศิลปากรวันที่ 10 ธ.ค. 60 ถึง 10 ธ.ค. 60

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วันพยาบาลแห่งชาติ / ห้องประชุม สสจ.ราชบุรีวันที่ 28 พ.ย. 60 ถึง 28 พ.ย. 60
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดพิธีทำบุญ ถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พิธีบำเพ็ญกุศลครบ 48 ปี ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 21 พ.ย. 60 ถึง 21 พ.ย. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำโดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ และข้าราชการบำนาญของศูนย์ฯ ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบ 4 รอบ (48 ปี) ในการก่อตั้งศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9วันที่ 24 ต.ค. 60 ถึง 25 ต.ค. 60
เนื่องด้วยวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยการนี้ ชมรมจริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมบรรยายสรุป อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติวันที่ 20 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (20 ต.ค.)ทางทันตกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ให้บริการทันตกรรม ตรวจฟัน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ฟรี และมีการแจกแปรงสีฟัน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับทันตสาธารณสุข พร้อมวิธีการรักษาดูแลฟันต่าง ๆ มีผู้มารับบริการเป็นจำนานมาก ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
บำเพ็ญพระราชกุศล ร.9 เสด็จสวรรคตครบ 1 ปีวันที่ 13 ต.ค. 60 ถึง 13 ต.ค. 60
ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พร้อมด้วย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้รับเกียรติจากนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคตครบ 1 ปี ณ อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560วันที่ 29 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดงาน "รักจากใจ..สายใยผูกพัน" แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและระลึกถึงคุณความดี ความตั้งใจ อุตสาหะพากเพียร อุทิศแรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ ณ อาคารเฉลิมราช
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
100 ปี ธงชาติไทยวันที่ 28 ก.ย. 60 ถึง 28 ก.ย. 60
นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ รองผู้อำนวยการ (ด้านบริการ) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม ร้องเพลงชาติหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู๋หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วันมหิดล 60วันที่ 22 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60
นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ รองผู้อำนวยการ (ด้านบริการ) นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะ พร้อมกล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 ณ อาคารสโมสรเสือป่า ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สโมสรไลออนส์ขวัญเมือง มอบของขวัญวันแม่วันที่ 16 ส.ค. 60 ถึง 16 ส.ค. 60
สโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี ดำเนินกิจกรรม "สายใยรักจากแม่สู่ลูก" โดยมอบของขวัญให้กับมารดาที่มาคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ซ้อมแผนอัคคีภัยวันที่ 4 ก.ค. 60 ถึง 4 ก.ค. 60
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รองอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 2 มิ.ย. 60 ถึง 2 มิ.ย. 60
นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยคณะนิเทศงานจากกรมอนามัย และเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กรมอนามัยตรวจเยี่ยม และนิเทศงานวันที่ 1 มิ.ย. 60 ถึง 1 มิ.ย. 60
นพ.ชัยพร พรหมสิงห์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยตัวแทนจากกรมอนามัย และคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมรณรงค์วันนอนหลับโลกพร้อมส่งเสริมการจัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 7 เม.ย. 60 ถึง 0 3

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ปลุกกระแสลดการกินเค็ม หวั่นผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริโภคเค็มเสี่ยงโรค ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 23 มี.ค. 60 ถึง 23 มี.ค. 60

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัยดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบกรมอนามัย 65 ปี ที่ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขวันที่ 13 มี.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัยดีเด่น ข้าราชการประเภทอำนวยการ วิชาการระดับผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสครบรอบกรมอนามัย 65 ปี จาก น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และ นางโสภี ไชยอ่อน พนักงานบริการ รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัยดีเด่น ในระดับลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงฯ ลูกจ้างชั่วคราว โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมอนามัยในการทำงาน และในโอกาสครบรอบ 65 ปี กรมอนามัย อธิบดีกรมอนามัย ได้ประกาศ KICK OFF วัฒนธรรมกรมอนามัย MOPH to HEALTH พร้อมทั้งมอบเข็มแกนนำ GEN Y เพื่อให้มีการขับเคลื่อนคนกรมอนามัยให้เป็นคนไทย 4.0 ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) แบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ท่องเที่ยวเมืองราชบุรี ปี 2560วันที่ 16 ก.พ. 60 ถึง 25 ก.พ. 60
จังหวัดราชบุรีได้จัดงาน ท่องเที่ยวเมืองราชบุรี ปี 2560 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปี ที่ถนนรอบๆศาลากลางจังหวัดราชบรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมรณรงค์ "สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ"วันที่ 10 ก.พ. 60 ถึง 14 ก.พ. 60
การจัดกิจกรรมรณรงค์ “สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ” ตามที่กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย “ส่งเสริมสาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ”เพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธาน ในหลวงรัชกาลที่ 9วันที่ 10 ก.พ. 60 ถึง 11 ก.พ. 60
โครงการเฉลิมพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งาน “รวมพลังแห่งความดี” เป็นกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์ โดย ศูนย์อนามัยที่ 5 มีการดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" (รัชกาลที่ 9) ในเดือนกุมภาพันธ์ มีกิจกรรมให้ความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในวัยรุ่นทักษะชีวิต อนามัยเจริญพันธุ์ แจกคูปองตรวจสุขภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่จะแต่งงานหรือตั้งครรภ์ ณ บริเวณตลาดเก่าโคยกี้ ราชบุรี ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.-21.00 น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย ตามภารกิจหลักของศูนย์ฯ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ทีมวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 5 บุกค่ายเยาวชนวัยใส ต้านภัยยาเสพติด ที่ค่ายลูกเสือคุณธรรมวัดเขานกกระจิบ จ.ราชบุรีวันที่ 31 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นางรัชนี ลักษิตานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นำทีมวิทยากร นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น ให้ความรู้ พร้อมกิจกรมนันทนาการ เสริมสร้างทักษะการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทักษะการใช้ชีวิต โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จ.ราชบุรี จำนวน 120 คน เพื่อนำไปขยายผลต่อในโรงเรียนของตน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี จัดกิจกรรมวันเด็ก พอเพียงตามรอยพ่อ Love Milk Day ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย สูงดีสมส่วน ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ข้างโรงยิมเนเซียมราชบุรี 4,000 ที่นั่ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 14 ม.ค. 60 ถึง 0 3
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองราชบุรี นำทีมจัดกิจกรรมบูธให้ความรู้ ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย สูงดีสมส่วน สายตาดี ฟันไม่ผุ แข็งแรงและฉลาด โดยเป็นกิจกรรมสันทนาการสอดแทรกความรู้ อาทิกิจกรรม กุ๊กน้อยละเลงครัว สื่อถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและผู้ปกครองให้มีกิจกรรมทำร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมโภชนาการเด็กให้ทานผัก ผลไม้ กิจกรรม Love Milk Day ดื่มนมรสจืด ยืดความสูง ฟันไม่ผุ แข็งแรงและฉลาด ได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตวันที่ 6 ม.ค. 60 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 แสดงเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของศูนย์อนามัยที่ 5 "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับจังหวัดราชบุรี กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย กิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จ.ราชบุรีวันที่ 22 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
นายกมล มัยรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านออกกำลังกาย) เป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย ควมว่า "...ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรง ให้พอเหมาะ พอดีโดยสม่ำเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว ดังนั้น ผู้ที่ปรกติทำการงานโดย ไม่ได้ใช้กำลัง หรือใช้กำลัง แต่น้อย จึงจำเป็นต้องหาเวลาออกกำลังกาย ให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอ ทุกวัน..." ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สัมมนาเรื่องการออกกำลังเพื่อสุขภาพ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๓ พร้อมทั้งนำสาธิตการออกกำลังกาย ที่บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ก่อนเข้าชั้นเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับจังหวัดราชบุรี กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย กิจกรรมหน้าเสาธง รร.วัดเนกขัมมาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรีวันที่ 16 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
นายกมล มัยรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านออกกำลังกาย) เป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย ควมว่า "...ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรง ให้พอเหมาะ พอดีโดยสม่ำเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว ดังนั้น ผู้ที่ปรกติทำการงานโดย ไม่ได้ใช้กำลัง หรือใช้กำลัง แต่น้อย จึงจำเป็นต้องหาเวลาออกกำลังกาย ให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอ ทุกวัน..." ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สัมมนาเรื่องการออกกำลังเพื่อสุขภาพ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๓ พร้อมทั้งนำสาธิตการออกกำลังกาย ที่บริเวณหน้าเสาธง รร.วัดเนกขัมมาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ก่อนเข้าชั้นเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับจังหวัดราชบุรี กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย กิจกรรมหน้าเสาธง รร.วัดหนองตาหลวง ต.หินกอง จ.ราชบุรีวันที่ 15 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
นายกมล มัยรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านออกกำลังกาย) เป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 กล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย ควมว่า "...ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำหรับให้ ออกแรงใช้งาน มิใช่ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรง ให้พอเหมาะ พอดีโดยสม่ำเสมอ ร่างกายก็เจริญแข็งแรง คล่องแคล่ว ดังนั้น ผู้ที่ปรกติทำการงานโดย ไม่ได้ใช้กำลัง หรือใช้กำลัง แต่น้อย จึงจำเป็นต้องหาเวลาออกกำลังกาย ให้พอเพียงกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอ ทุกวัน..." ความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส ในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สัมมนาเรื่องการออกกำลังเพื่อสุขภาพ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๓ พร้อมทั้งนำสาธิตการออกกำลังกาย ที่บริเวณหน้าเสาธง รร.วัดหนองตาหลวง ต.หินกอง จ.ราชบุรี ก่อนเข้าชั้นเรียน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นจังหวัดราชบุรี ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
มูลนิธิถันยรักษ์ เยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี วันที่ 8 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาธิการและกรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ และคณะ เข้าสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 และคณะให้การต้อนรับ พร้อมชี้แจงการดำเนินงาน... โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ของศูนย์อยามัยที่ 5 ราชบุรี และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ณ โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลปากท่อ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไก่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ภายในบริเวณศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 6 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ กว่า 30 คน ปลูกผักสวนครัว 13 ชนิด อาทิ กล้วย,ขิง,ข่า,คะไคร้,กระเพรา,โหระพา,มะเขือ เป็นต้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 นำผลผลิตที่ได้นำเข้าโรงอาหาร เพื่อให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริโภค เป็นการลดต้นทุนและเป็นการลดความเสี่ยงจากยาฆ่าแมลงที่จะมากับพืชผัก
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรม 5ส Big cleaning day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 1 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด แด่ตัวแทนหัวหน้างานบริการ และร่วมทำความสะอาด 5ส Big Cleaning Day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ.
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2559 ที่อาคารเฉลิมราช ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 1 ธ.ค. 59 ถึง 0 3
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2559 ที่อาคารเฉลิมราช ศูนย์อนามัยที่ 5 โดยวันพ่อแห่งชาติในปีนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 5 ธันวาคม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 "โยก ขยับ สะบัดส่าย ไม่เนือยนิ่ง" ทีลานสนามหญ้าหน้าอาคารเฉลิมราช ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 30 พ.ย. 59 ถึง 0 3
พ.ญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ "โยก ขยับ สะบัดส่าย ไม่เนือยนิ่ง" กว่า 50 คน ออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิก ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 15.00-16.30 น. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการ และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานรวมพลังแห่งความภักดี พร้อมกับคนไทยทั้งประเทศ ร่วมร้องเพลงชาติถวายสัตย์ปฎิญาณ ที่หน้าเสาธง อาคารผู้ป่วยนอกหลังเก่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 22 พ.ย. 59 ถึง 0 3
นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี กว่า 50 คน ร่วมร้องเพลงเคารพชาติ ถวายสัตย์ปฎิญาณ ร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน และเพลงสรรเสริญพระบารมี หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ประชาชนแสดงความรัก สามัคคี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตามพระราชปณิธาน พร้อมกันทั่วประเทศ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดงานแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุลยเดชและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเสด็จเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 ราชบุรี ครบ 47 ปี พร้อมทั้งเปิดโครงการเฉลิมพระเกรียติฯ ที่อาคารเฉลิมราชวันที่ 21 พ.ย. 59 ถึง 0 3
นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธาน กล่าวแสดงความอาลัย พร้อมทั้งกล่าวนำถวายสัตย์ปฎิญาณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเสด็จเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 ราชบุรี ครบ 47 ปี พร้อมทั้งเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงความอาลัย และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเสด็จเปิดศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 ราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และข้าราชการบำนาญอดีตเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมงานกว่า 60 คน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะมีกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559 ถึง กันยายน 2560 ในพื้นที่ศูนย์อนามัยฯ และภานในจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ตามพระราชปณิธาน ที่ทรงห่วงใยในสุภาพของประชาชน ที่จะเป็นกำลังของชาติต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรม 5ส คืนชีวิตให้โรงอาหารของพ่อ ที่อาคารเฉลิมราชวันที่ 17 พ.ย. 59 ถึง 0 3
พ.ญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ด้านวิชาการ นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 รวม 97 คน ร่วมทำกิจกรรม 5ส “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย” คืนชีพพลิกโฉม อาคารเฉลิมราชหรือโรงอาหารที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พระราชทานแบบแปลนพร้อมทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ด้วยจำนวนเงิน 500,000 บาท เพื่อสร้างให้เป็นโรงอาหารใหักับผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ เมืีอปี 2511 และในปีต่อมา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด โดยในขณะนั้นเป็นศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 ราชบุรี และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์ฯจะจัดพิธีแสดงความอาลัยและงานทำบุญวันเกิดศูนย์ฯ ครบรอบ 47 ปี และพร้อมกันนั้นได้จัดกิจรรมรณรงค์ ให้ผู้ปฎิบัติทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบของตน และสำรวจลูกน้ำยุ่งลายบริเวณโดยรอบศูนย์อนามัยที่ 5 เพื่อป้องการเกิดโรคระบาด อาทิ โรคไข้เลือดออก ซิกก้า
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมวันลอยกระทงวันที่ 14 พ.ย. 59 ถึง 0 3
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม พร้อมทั้งเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้รู้จักวัสดุธรรมชาติเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านประสบการณ์ และทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์แสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ สนามฟุตบอลกรมการทหารช่างวันที่ 1 พ.ย. 59 ถึง 0 3
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการ พสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์แสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งแปลอักษร 9 ราชบุรีทำดีเพื่อพ่อ โดยในการแปลอักษรในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ และพสกนิกรชาวราชบุรี รวมกว่าสี่หมื่นคน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี รับเข็มเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีพยาบาล" ในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2559วันที่ 21 ต.ค. 59 ถึง 0 3
นางณิทฐา แสวงทอง รองผวจ.ราชบุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลัยกร ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี พร้อมมอบโล่รางวัล ประดับเข็มเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีพยาบาล" แก่พยาบาลผู้มีผลงานดีเด่น อุทิศตน เสียสละในการดูแลผู้ป่วยและพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 5 ประเภท 10 สายงาน รวม 24 คน โดยมี สสจ.ราชบุรี นายอำเภอบ้านโป่ง ผอ.รพ.บ้านโป่ง พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์และพยาบาล เข้าร่วมพิธี สำหรับ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นั้น น.ส.จิตติมา ธาราพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีพยาบาล" ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ด้วย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดบริการทำฟันฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติวันที่ 21 ต.ค. 59 ถึง 0 3
ด้วยวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ประกอบด้วยบริการ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการรักษาสุขภาพฟันอย่างถูกวิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย โดยในวันนี้ ( 21 ตุลาคม 2559 ) มีผู้เข้ารับการบริการกว่า 60 ราย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมถวายนำ้สรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรีวันที่ 14 ต.ค. 59 ถึง 14 ต.ค. 59
เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วม กับสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรี ถวายนำ้สรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี โดยที นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 13 ต.ค. 59 ถึง 0 3
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นางอมรศรี พังเครือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมจัดกิจกรรมตอบคำถาม เนื่องในวันล้างมือโลก 2016 ให้กับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอนเป็นประจำ ได้แก่ 1) ฝ่ามือ ถูกัน 2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4)หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6)ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ7) ถูรอบข้อมือ. โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง ซึ่งการล้างมือที่ถูกต้อง เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ อาคารหลังใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 3 ต.ค. 59 ถึง 0 3
เปิดให้บริการแล้ว อาคารหลังใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่มากประสบการณ์ การบริการที่เป็นมิตรและเครื่องมือที่ทันสมัย ห้องให้การบริการ ห้องพิเศษ สะอาด กว้างขวางพร้อมต้อนรับผู้ป่วยแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ทำบุญเปิดอาคารผู้ป่วยนอก(หลังใหม่) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 เพื่อความเป็นสิริมงคลวันที่ 23 ก.ย. 59 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในการทำบุญเปิดอาคารผู้ป่วยนอก(หลังใหม่) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยทางโรงพยาบาลจะทำการเปิดให้บริการอาคารหลังใหม่แห่งนี้ในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 พร้อมรับผู้รับบริการ ด้วยรูปโฉมใหม่ และการบริการอย่างเป็นมิตร ในวันจันทร์-ศุกร์ ตามเวลาราชการ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดพิธีรำลึกวันมหิดล ประจำปี 2559 ที่อาคารผู้ป่วยนอก(หลังใหม่)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 23 ก.ย. 59 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ กระทำพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ และสาธารณสุขไทย ในวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ อาคารผู้ป่วยนอก(หลังใหม่)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ประกาศพื้นที่รับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี (หน่วยบริการบางแพ) จังหวัดราชบุรีวันที่ 20 ก.ย. 59 ถึง 0 3
กรมอนามัยร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ประกาศพื้นที่รับรองคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี (หน่วยบริการบางแพ) จังหวัดราชบุรี โดยมี รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย) ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย(นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล:ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่5 ราชบุรี) ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายประยงค์ จันทเต็ง :นายอำเภอบางแพ) เป็นประธาน ทั้งนี้ การพัฒนาน้ำประปาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ ยังช่วยให้เกิดการประสาน ความร่วมมือและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาคุณภาพน้ำในพื้นที่ ระหว่างการประปาภูมิภาคเขต3 ศูนย์อนามัยที่ 5ราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต ในงาน มีผู้เข้าร่วมในพิธีจาก การประปาส่วนภูมิภาคทั้ง23สาขา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งให้ความสนใจต่อกิจกรรม นิทรรศการ และ ร่วมเป็นสักขีพยานว่า คุณภาพน้ำในพื้นที่ของการประปาภูมิภาค สาขาราชบุรี ผ่านเกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อความต้องการจองประชาชนครบทุกด้าน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่าราชบุรี จัดงาน "รำลึก 103 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี" ที่ สโมสรเสือป่าราชบุรี (ศูนย์อนามัยที่ 5)วันที่ 18 ก.ย. 59 ถึง 0 3
นายพนัส พฤกษ์สุนันท์ รองประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี พร้อมด้วย อ.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์ ประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และ นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งในการแข่งขันมินิมาราธอน 10 กม. และวิ่ง FUN RUN ระยะ 5 กม. ในงาน"รำลึก 103 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี" โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,800 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดราชบุรี จัดสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 59 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีวันที่ 17 ส.ค. 59 ถึง 0 3
มณฑา ไชยวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ในงานสภากาแฟประจำเดือนสิงหาคม 2559 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี โดยมี นายณรงค์ ไพศาลทักษิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้มีหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดร่วมเป็นเจ้าภาพ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับพกนิกรชาวจังหวัดราชบุรี จุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ ที่โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรีวันที่ 12 ส.ค. 59 ถึง 0 3

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี59วันที่ 11 ส.ค. 59 ถึง 0 3
พ.ญ.มณฑา ไชยวัฒน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมดูงานกิจกรรมการเรียนการการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี มอบเครืองนอนสำหรับเด็กแรกเกิด เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 11 ส.ค. 59 ถึง 0 3
นายแพทย์สมเกียรติ อรุณภาคมงคล หัวหน้างานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ให้การต้อนรับ สโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี มอบเครืองนอนสำหรับเด็กแรกเกิด รวมกว่า 50 ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รองอธิบดีกรมอนามัย นิเทศติดตามงานรอบ 9 เดือน ที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 9 ส.ค. 59 ถึง 10 ส.ค. 59
ทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ นิเทศติดตามงานรอบ 9 เดือน ที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้ถือโอกาศลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบัวงาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งเป็น พื้นที่ที่เป็นตำบลบูรณาการ หรือตำบลต้นแบบ ในเขตสุขภาพที่ 5 อีกด้วย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดกิจกรรม สองมือแม่สร้างลูก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559วันที่ 9 ส.ค. 59 ถึง 9 ส.ค. 59

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ร่วมแสดงความรักและผูกพันกับ หมอโบว์ หมอเบล และน้องใหม่ (ห้องยา) เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ ที่อาคารสโมสรเสื่อป่า ราชบุรีวันที่ 31 พ.ค. 59 ถึง 31 พ.ค. 59
นพ.ชลทิศอุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ศูนย์ กล่าวขอบคุณ นางสาวชนิดา โฆสิตรัตน นายแพทย์ปฏิบัติการ นายเฉลิมพล สิรชัยรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการ และ นางสาวอรณี ทิศกระโทก เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบของขวัญแสดงการขอบคุณ ที่อาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัย นำทีมนักวิชาการสาธาณณสุข กรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 5 เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ อบต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ด้านการดำเนินงาน 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย นำทีมนักวิชาการสาธาณณสุข กรมอนามัยและศูนย์อนามัยที่ 5 เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้ อบต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ด้านการดำเนินงาน 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวรภพ ฉิมพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งเยี่ยมครัวเรือนจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม บ้านตัวอย่างนายสุทธิ ทองพิกุล ในประเด็นการคัดแยกขยะ ครัว ส้วม น้ำเสีย เด็กนักเรียน วัยทำงาน สูงอายุ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลพร้อมทั้งเปิดตลาดสดน่าซื้อวิถีไทย ที่ตลาดสดเมืองทอง อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรีวันที่ 13 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ที่ตลาดสดเมืองทอง อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดตลาดสดน่าซื้อ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก 5 ดาว และสุดยอดส้วมแห่งปี 2558 อ.สามชุก สุพรรณบุรี วันที่ 13 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดตลาดสดน่าซื้อ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก 5 ดาว และสุดยอดส้วมแห่งปี 2558 ตลาดสดคุณยายจู อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมทั้ง นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นพ.ชัยวัฒน์ จัตตุพร สาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี และคณะบริหารตลาดสดคุณยายจู ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 11 เม.ย. 59 ถึง 11 เม.ย. 59
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ โดยมี นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น ประธานเปิดงาน ประเพณีรดน้ำขอพร ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ที่ห้องประชุมราชาวดี โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรดน้ำขอพรเป็นจำนวนมาก อาทิ ผอ.รพ.ราชบุรี, ผอ.รพ.เมืองราช อดีตข้าราชการบำนาญ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมกับ สสจ.เพชรบุรี และ อบต.โพไร่หวาน จ.เพชรบุรี จัดกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ที่ วัดเพรียง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรีวันที่ 8 เม.ย. 59 ถึง 0 3
นายธนชีพ พีระธรณิศร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีม นักวิชาการสาธารณสุข ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน HAS ในงานกิจกรรม "ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์" ที่ วัดเพรียง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมรณรงค์ 5ส3ก พร้อมทั้งรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5วันที่ 5 เม.ย. 59 ถึง 0 3
น.พ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด แด่หัวหน้ากลุ่ม เพื่อเริ่มกำหนดการทำความสะอาดภายในหน่วยงาน เนื่องในกิจกรรม Big Cleaning Day 5ส (สะสาง,สะดวก,สะอาด,สุขลักษณะ,สร้างนิสัย) 3ก (เก็บบ้าน,เก็บขยะ,เก็บน้ำ) พร้อมทั้งนำทีม เจ้าหน้าทำความสะอาดล้างส้วมของผู้รับบริการ ในโอกาสรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ เพื่อสำรวจและดูแลส้วมให้พร้อมเสมอสำหรับผู้มารับบริการโรงพยาบ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 รับมอบเครื่องส่องไฟในทารกแรกเกิดตัวเหลืองแบบ Double Phototherapy ที่อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี (ศูนย์อนามัยที่ 5 )วันที่ 3 เม.ย. 59 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 และ นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 พร้อมคณะ ต้อนรับ คณะผู้บริจาคเครื่องส่องไฟในทารกแรกเกิดตัวเหลืองแบบ Double Phototherapy ราคากว่า 100,000 บาท นำโดย คุณเอมอร สุไพบูลย์พิพัฒน์ เพื่อให้โรงพยาบาลฯ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ DOH Change ผ่านทางระบบ teleconference ที่ห้องประชุมดาวเรือง อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 5 วันที่ 1 เม.ย. 59 ถึง 0 3
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ DOH Change ผ่านทางระบบ teleconference ที่ห้องประชุมดาวเรือง อาคารอำนวยการ ชั้น 3
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว พร้อมทั้งอำลาเด็กที่จะก้าวเข้าสู่วัยอนุบาลวันที่ 25 มี.ค. 59 ถึง 25 มี.ค. 59
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2559 ให้สำหรับผู้ปกครอง และเด็กๆ ในศูนย์ฯ ได้ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับพรจากผู้ปกครองและข้าราชการระดับสูงของศูนย์อนามัยที่ 4 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และซึมซับประเพณีดีๆ ตั้งแต่เยาว์วัย พร้อมทั้งกิจกรรมอำลาเด็กที่จะก้าวเข้าสู่วัยอนุบาล
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน บ.กรุงเทพประกันชีวิต มอบสวนสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า ที่สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน(เขาแก่นจันทร์)จ.ราชบุรีวันที่ 20 มี.ค. 59 ถึง 20 มี.ค. 59
นายวรินทร์ เอกวงศ์วิริยะ ผู้บริหารฝ่ายการตลาด บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน มอบสวนสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่า ที่สวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน(เขาแก่นจันทร์)จ.ราชบุรี โดยมี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้แทนรับมอบชุดเครื่องออกกำลังกายเพื่อชาวจังหวัดราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ท่องเที่ยวเมืองราชบุรี เมืองโอ่งปี 59วันที่ 12 มี.ค. 59 ถึง 12 มี.ค. 59

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์กวาดล้างยุงลาย 3เก็บ ป้องกัน 3โรค ให้แก่ผู้มาบริการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯวันที่ 11 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ณรงค์กวาดล้างยุงลาย ใช้มาตรการ 3 เก็บ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ ป้องกัน 3 โรค คือ ไข้เลือดออก ไข้ติดเชื้อซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย เน้นป้องกันโรคล่วงหน้าจัดการสิ่งแวดล้อมควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมทั้งเชิญชวนให้ทำพร้อมกันทุกวันศุกร์ ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
งานกาชาดราชบุรี ปี 2016วันที่ 5 มี.ค. 59 ถึง 5 มี.ค. 59
จังหวัดราชบุรีได้จัดงานกาชาดประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 4-13 มี.ค.59
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะนิเทศงานกรมอนามัย เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 29 ก.พ. 59 ถึง 29 ก.พ. 59
ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะนิเทศงานกรมอนามัย เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ในไตรมาสที่ 1/2559 โดยมีนพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พะยูนเกมส์ วันที่ 21 ม.ค. 59 ถึง 22 ม.ค. 59
กรมอนามัยได้มอบหมายให้ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา เป็นแม่งานในการจัดงาน พะยูนเกมส์ ที่จังหวัดตรัง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดกิจกรรมงานปีใหม่ 2559 และกิจกรรมวันเด็กวันที่ 7 ม.ค. 59 ถึง 7 ม.ค. 59
พ.ญ.มณฑา ไชยวัฒน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ เป็นประธานเปิดงานปีใหม่ 2559 และกิจกรรมวันเด็ก ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยกิจกรรมดั่งกล่าว เป็นการเสริมสร้างทักษะให้ได้ปฐมวัย และสมาธิ อีกทั้งยังมีการโชว์ แสดงความสามารถของเด็กๆ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 28 ธ.ค. 58 ถึง 28 ธ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กรมอนามัย นำภาคีเครือข่ายร้านอาหาร แผงลอย และตลาดสดน่าซื้อ ภาคกลางตะวันตก และตลาดสดน่าซื้อภาคกลางตะวันตก เทิดไท้องค์ราชัน พร้อมหนุนนำ พัฒนานวตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 24 ธ.ค. 58 ถึง 24 ธ.ค. 58
เมื่อวันที่ 24 ธค.58 รองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงษ์) เป็นประธานนำ “องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย 8 จังหวัดภาคกลางตะวันตก และองค์กรภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อเขตภาคกลางตะวันตก”ถวายสัตย์ปฏิญาณเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” พร้อมทั้งเปิดงาน “รวมพลังภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน : นวตกรรมเพื่อพ่อของแผ่นดิน” ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายสำคัญเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารที่มุ่งหวังให้ประชาชนสุขภาพดีจากการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย โดยเร่งรัดให้มีการดำเนินการดูแลควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตในสถานประกอบการต่างๆ กรมอนามัย จึงได้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ความสะอาดปลอดภัยของอาหาร และการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และโครงการตลาดสดน่าซื้อ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้ประกอบการการค้าอาหาร เจ้าของตลาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง“ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารและตลาด” ที่เป็นขุมพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านสุขาภิบาลอาหาร เนื่องจากเป็นการรวมตัวของภาคเอกชนโดยจิตสาธารณะ เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานประกอบการ ได้แก่ ร้านอาหาร แผงลอย และตลาด ให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารและกฎหมายที่ภาครัฐกำหนดไว้ สำหรับชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย และตลาดสดน่าซื้อในเขตสุขภาพที่ 5 ได้มีการรวมกลุ่มก่อตั้งขึ้นเป็น“องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย 8 จังหวัดภาคกลางตะวันตก และองค์กรภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อเขตภาคกลางตะวันตก” ที่มีการเกื้อกูล และให้ความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยต่อภาครัฐ ด้วยดีมาตลอด และมีผลงานต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนาต้นแบบร้านอาหารสะอาดปลอดภัยสุขภาพดี(Clean Food Good Taste Plus) สุดยอดตลาดสดน่าซื้อ ถนนอาหารปลอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ตลาดสดน่าซื้อวิถีไทย ชมรมดีเด่นระดับประเทศ การพัฒนาเมนูชูสุขภาพ และการจัดมหกรรม/เทศกาลอาหารสะอาดปลอดภัย ไร้โฟม100% ที่สำคัญ ชมรมมีการดำเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเป็นแนวทาง ทำให้องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งสองมีผลงานด้านนวตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีผลงานของชมรมหลายแห่งที่น่าภาคภูมิใจ สมควรจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่สมาชิกและบุคคลภายนอก เพราะเป็นผลงานที่ดำเนินงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ได้แก่ การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันสัตว์และน้ำมันทอดซ้ำ การนำวัสดุเหลือใช้จากการประกอบการร้านอาหารมาก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น สบู่จากน้ำมันใช้แล้ว น้ำหมักชีวภาพ การกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือน และการกำจัดหนูตามหลักสุขาภิบาล ดังนั้น ในวโรกาสเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวามหาราช” องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย 8 จังหวัดภาคกลางตะวันตก และองค์กรภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อกลุ่มภาคกลางตะวันตก จึงร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 จัดงาน “รวมพลังภาคีเครือข่ายอาหารปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชัน : นวตกรรมเพื่อพ่อของแผ่นดิน” ขึ้น โดยขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลงานจากความวิริยะอุตสาหะ และความเสียสละในการดำเนินงานอาหารปลอดภัย เพื่อส่วนรวมตามแนวพระราชดำริ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือร่วมใจขององค์กรภาคีเครือข่ายที่ดำเนินมาเป็นเวลายาวนาน เป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเทิดไท้ แด่ องค์ราชัน องค์ราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัย(นพ.วชิระ เพ็งจันทร์) ตรวจเยี่ยมตลาดศรีเมืองเร่งรัด อาหารปลอดภัย และอนามัยสิ่งแวดล้อมวันที่ 23 ธ.ค. 58 ถึง 23 ธ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ส่งเสด็จพระสังฆราช ที่วัดมหาธาตุวรวิหารวันที่ 16 ธ.ค. 58 ถึง 0 3

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี วันที่ 5 ธันวาคม 2558วันที่ 5 ธ.ค. 58 ถึง 5 ธ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ไลออนส์ขวัญเมืองร่วมกับไลออนส์ ประเทศญีปุ่น มอบเครื่องมือการแพทย์ รพ.สส.ศูนย์อนามัยที่ 4วันที่ 1 ธ.ค. 58 ถึง 1 ธ.ค. 58
นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 4 ให้การต้อนรับ ทีมสมาคมไลออนส์สากลประเทศญี่ปุ่น ไลออนส์ขวัญเมือง และไลออนส์อัมรินทร์ มอบเครื่องมือการแพทย์(ตู้อบเด็กแรกเกิด) ซึ่งโรงพยาบาล ได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกใหม่ เพื่อรองรับบริการผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้น แต่ทั้งนี้จะให้บริการแก่ผู้ป่วยให้ครบครั้น จำเป็นยังต้องการเครื่องมือการแพทย์อีกมาก ถึงจะรองรับการบริการได้ทั่วถึง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กิจกรรมวันลอยกระทง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กฯ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 25 พ.ย. 58 ถึง 25 พ.ย. 58
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 4 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และทราบถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติอีกด้วย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กฐินกรมอนามัย ที่ อ.ป่าแดด จังหวัดเชียงรายวันที่ 22 พ.ย. 58 ถึง 22 พ.ย. 58
กรมอนามัยได้จัดงานทอดกฐิน ที่ อำเภอป่าแดด จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการสุขภาพในระดับอำเภอ ร่วมกับนายอำเภอป่าแดด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ครบรอบ 46 ปี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 20 พ.ย. 58 ถึง 20 พ.ย. 58
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 07.00 น. นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ กว่า 50 คน ร่วมฟังพระทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตรหารเช้า พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องเป็นวันครบรอบ 46 ปี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จทรงเปิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2512 ที่อาคารเฉลิมราช ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รพ.สส. ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ สสจ.ราชบุรี เปิดบริการทำฟันฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ58วันที่ 21 ต.ค. 58 ถึง 21 ต.ค. 58
ด้วยวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เปิดให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. ประกอบด้วยบริการ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการรักษาสุขภาพฟันอย่างถูกวิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย โดยในวันนี้ ( 21 ตุลาคม 2558 ) มีผู้เข้ารับการบริการกว่า 70 ราย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 2558 ที่อาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรีวันที่ 15 ต.ค. 58 ถึง 15 ต.ค. 58
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นพ.สมเกียรติ อรุณภาคมงคล หัวหน้างานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2558 ที่อาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี ให้กับผู้ใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนได้ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอนเป็นประจำ ด้แก่ 1) ฝ่ามือ ถูกัน 2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4)หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6)ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ7) ถูรอบข้อมือ. โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง ซึ่งการล้างมือที่ถูกต้อง เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เสียค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ดี‘รณรงค์วันล้างมือโลก 2015 - มือสะอาด สร้างสุขภาพดี เริ่มง่ายๆที่ตัวเรา เพราะมือสะอาด ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสุขภาพดี ซึ่งทุกคนสามารถเริ่มได้ง่าย ๆ ที่ตัวเรา โดยมีผลการวิจัยทางการแพทย์ รายงานว่า การล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธี สามารถป้องกันการแพร่ระบาด ช่วยลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อที่สำคัญได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ โรคท้องร่วง และโรคปอดบวม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลกสูง มีผลการวิจัย พบว่า การล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธี จะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงได้ถึงร้อยละ 50 และโรคปอดบวมร้อยละ 25 และยังมีผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การล้างมือด้วยน้ำและสบู่ที่ถูกวิธีเพียง 15 วินาที สามารถลดการติดเชื้อได้ถึงร้อยละ 90
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ร้อยรักรวมใจ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ที่ อาคารเฉลิมราช ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 30 ก.ย. 58 ถึง 0 3
ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ค่ำวันที่ 30 กันยายน 2558 ที่อาคารเฉลิมราช ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยฯ ภายใต้งาน "ร้อยรักร่วมใจ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี" ในปี 2558 มีข้าราชการที่เกษียณ ทั้งหมด 7 คน ได้แก่ 1.นางนุชรา บุญกนก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม) 2. ดร.ชลิด เกษประดิษฐ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (โภชนาการและการออกกำลังกาย) 3.นางพัฒนาพร ปาจารียพงษ์ นักวิชาการสาธารณชำนาญการ (งานผู้สูงอายุ) 4.นางบุษบา เตชาชัยนิรันดร์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 5. นางวิวัฒนา คณาวิฑูรย์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 6. นางสุกุลรัตน์ พรมมิโย พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน 7.นายเจริญ คงสุครธ์ พนักงานขับรถ โดยบรรยากาศงานเลี้ยงเป็นไปด้วยความอบอุ่น
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วันมหิดล ประจำปี 2558 ณ อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรีวันที่ 24 ก.ย. 58 ถึง 0 3
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ กระทำพิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ และสาธารณสุขไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รวมภาพกิจกรรม เดินวิ่ง 102 ปี สโมสรเสือป่าราชบุรีวันที่ 19 ก.ย. 58 ถึง 20 ก.ย. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วิ่งรำลึก 102 ปี ร.6 เสด็จสโมสรเสือป่าราชบุรีวันที่ 19 ก.ย. 58 ถึง 20 ก.ย. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
หางพายุหว่านก๋อ (Vanco) ทำให้น้ำท่วมตัวเมืองราชบุรีวันที่ 18 ก.ย. 58 ถึง 18 ก.ย. 58
หางพายุหว๋านก๋อทำให้เกิดร่องมรสุมพาดผ่านจังหวัดราชบุรี ทำให้เกิดฝนตกหนักที่จังหวัดราชบุรีในวันที่ 18 กย.58 วัดได้ 113 มม.ใน 24 ชั่วโมง (ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา) ส่งผลให้น้ำท่วมในเขตเทศบาลราชบุรี และน้ำภายในศูนย์ก็ไม่สามารถระบายออกด้านนอกได้ ทำให้ท่วมภายในศูนย์ แต่น้ำท่วมครั้งนี้ได้เรียนรู้ ซึ่งจะเล่าให้ฟังต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กรมอนามัยประกาศรับรองให้เขตพื้นที่ กปภ.สาขาสวนผึ้ง เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้วันที่ 16 ก.ย. 58 ถึง 16 ก.ย. 58
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือกับกรมอนามัยประกาศรับรองให้เขตพื้นที่ กปภ.สาขาสวนผึ้ง เป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ แห่งที่ 7 ประจำปี 2558 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณโรงเรียน คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
งานแถลงข่าวการจัดงานเดิน วิ่ง รำลึก 102 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรีวันที่ 9 ก.ย. 58 ถึง 9 ก.ย. 58
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 14.00 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายพนัส พฤกษ์สุนันท์ รองประธานมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี และ นายชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “เดิน วิ่ง รำลึก 10๒ ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี” ณ อาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา วันที่ 8 ก.ย. 58 ถึง 8 ก.ย. 58
ศูนย์อนามัยที ่4 ได้เปิดศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา (Preventive Medicine Residency Training Program) ณ.อาคารฝึกอบรมทิวทอง ในเดือน สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรม Residence ของกรมอนามัย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วันเปิดพื้นที่ ศูนย์บันดาลไทย จังหวัดราชบุรี วันที่ 4 ก.ย. 58 ถึง 4 ก.ย. 58
ใช้โรงงาน เถ่า ฮง ไถ่ เป็นสถานที่เปิดพื้นที่ โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธาน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
งานเลี้ยงเกษียณกรมอนามัย ที่ อุบลฯวันที่ 17 ส.ค. 58 ถึง 18 ส.ค. 58
กรมอนามัยจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุ ที่จังหวัดอุบลราชธานี้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
งานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 58 ที่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 13 ส.ค. 58 ถึง 13 ส.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรฯ 12 สิงหา 58 ณ อาคารโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัวันที่ 12 ส.ค. 58 ถึง 0 3

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
งาน "สุดยอดคุณแม่ สุดเจ๋งคุญลูก" ทีห้องส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (วัคซีน) รพ.สส.ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 11 ส.ค. 58 ถึง 11 ส.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่มตลาดสนามหญ้า จ.ราชบุรี ถนนอาหารปลอดภัยวันที่ 3 ส.ค. 58 ถึง 3 ส.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัย มอบเกียรติบัตรเกษตรกรพืชผักปลอดสารพิษ ตลาดศรีเมืองวันที่ 3 ส.ค. 58 ถึง 3 ส.ค. 58
อธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมและมอบใบประกาศน­ียบัตรให้กับเกษตรกรต้นแบบที่ผลิตผักปลอดภ­ัยตามมาตรฐาน GAP… ณ ตลาดกลางผักศรีเมืองและผลไม้จังหวัดราชบุร­ี (ตลาดศรีเมือง) ชาวเกษตรกรได้มาให้การต้อนรับ ดร.นายแพทย์ พรเทพ อธิบดีกรมอนามัย ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบใบประกาศน­ียบัตรให้กับเกษตรกรต้นแบบที่ผลิตผักปลอดภ­ัยตามมาตรฐาน GAP โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ พร้อมทีมผู้บริหารได้ให้การ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
เปิดถนนอาหารปลอดภัย ตลาดวัฒนธรรมวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ.อัมพวาวันที่ 27 มิ.ย. 58 ถึง 27 มิ.ย. 58
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานถนนอาหารปลอดภัย ตลาดวิถีไทย จ.สมุทรสงคราม ที่ ตลาดวัฒนธรรมวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน HPHNQC วันที่ 18 มิ.ย. 58 ถึง 18 มิ.ย. 58
ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน HPHNQC ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ตลาดสนามหญ้าราชบุรี จัดกิจกรรมถนนอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ใน 12 เมือง ต้องห้าม...วันที่ 3 มิ.ย. 58 ถึง 3 มิ.ย. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กิจกรรมวันพยาบาลสากล 12 พ.ค. 58 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 12 พ.ค. 58 ถึง 12 พ.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สงกรานต์ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ประจำปี 2558 ณ อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรีวันที่ 17 เม.ย. 58 ถึง 17 เม.ย. 58
นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น ประธานเปิดงาน ประเพณีรดน้ำขอพร ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยในครังนี้มีผู้เข้าร่วมรดน้ำขอพรเป็นจำนวนมาก อาทิ ทีมบริหาร สสจ.ราชบุรี รองผู้อำนวยการ รพ.ราชบุรี ผอ.รพ.เมืองราช สื่อมวลชนจังวัดราชบุรี อดีตข้าราชการบำนาญ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมจุดพักรถ บริเวณหน้าฟาร์มโคนมหนองโพ จ.ราชบุรีวันที่ 11 เม.ย. 58 ถึง 11 เม.ย. 58
นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมจุดพักรถ บริเวณหน้าฟาร์มโคนมหนองโพ จ.ราชบุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และคณะร่วมให้การต้อนรับ ทั้งทีมประชาสัมธ์ ศูนย์อนามัยที่ 4 ได้ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 5 ท่า อรหันต์หลังพวงมาลัย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
งานประเพณีสรงน้ำพระสี่มุมเมือง บริเวณยอดเขาแก่นจันทร์ วิหารจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิวันที่ 10 เม.ย. 58 ถึง 10 เม.ย. 58
อบจ.ราชบุรี จัดงานประเพณีสรงน้ำพระสี่มุมเมือง บริเวณยอดเขาแก่นจันทร์ วิหารจัตุรมุขพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จ.ราชบุรี โดยมี นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธาน ประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (พระสี่มุมเมือง) ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยวันที่ 10 เม.ย. 58 ถึง 10 เม.ย. 58
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยจัดงานสงกรานต์ ประจำปี 2558 ให้สำหรับผู้ปกครอง และเด็กๆ ในศูนย์ฯ ได้ร่วมรดน้ำ ดำหัว และรับพรจากผู้ปกครองและข้าราชการระดับสูงของศูนย์อนามัยที่ 4 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และซึมซับประเพณีดี ๆ ตั้งแต่เยาว์วัย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดกิจกรรม มอบนโยบาย Big Cleaning Day 58 ที่อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี ศูนย์อวันที่ 9 เม.ย. 58 ถึง 9 เม.ย. 58
นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี มอบนโยบาย 5ส Big Cleaning Day ประจำปี 2558
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติม ณ ฑลทหารบกที่ 15 จ.เพชรบุรี (พระราชวังบ้านปืน)วันที่ 2 เม.ย. 58 ถึง 2 เม.ย. 58
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และชมรมจักรยานทุกชมรม จัดทำโครงการปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รับมอบเครื่องมือการแพทย์ จากสโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรีวันที่ 24 มี.ค. 58 ถึง 24 มี.ค. 58
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รับมอบเครื่องมือการแพทย์ จากสโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี พร้อมทั้ง นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี รับมอบมอบเครื่องมือการแพทย์ จากสโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ภาพกิจกรรม โรงเรียน ตชด.ท่่าวังหิน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ในวันส่งมอบส้วมสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ โดย วันที่ 23 มี.ค. 58 ถึง 23 มี.ค. 58
โรงเรียน ตชด.ท่าวังหิน เป็นโรงเรียน ตชด.ที่มีเด็กนักเรียน 120 คน ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง ต้องใช้ solar Cell ในการให้แสงสว่าง ต้องสูบน้ำจากแหล่งน้ำที่ห่างออกไป มาเก็บไว้เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน มีที่กรองน้ำเพื่อแจกจ่ายน้ำสะอาดให้เด็กนักเรียน และมีการทำเกษตรเพื่อเป็นอาหารกลางวัน โดยแม่ครัวได้จากจิตอาสาชาวบ้านผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำอาหารให้เด็กรับประเทาน ผู้ไปร่วมงานได้เรียนรู้มากมายในโรงเรียนตัวอย่างแห่งนี้ เพื่อจะนำกลับมาประยุกต์ใช้ ขอขอบคุณสิ่งดีๆที่ได้พบเห็นในโรงเรียนอย่างมาก
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ รร.ตชด.บ้านท่าวังหิน อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์วันที่ 22 มี.ค. 58 ถึง 23 มี.ค. 58
นายพิษณุ แสนประเสริฐ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
aA2OF4 sdnnoapighgi, [url=http://hiwlfprwlbia.com/]hiwlfprwlวันที่ 13 มี.ค. 58 ถึง 0 3
aA2OF4 sdnnoapighgi, [url=http://hiwlfprwlbia.com/]hiwlfprwlbia[/url], [link=http://skwsjrmmbpis.com/]skwsjrmmbpis[/link], http://otzgkqgpdimy.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
GdHzT7 vdaxognaevlh, [url=http://jyhsbjmffswi.com/]jyhsbjmffวันที่ 12 มี.ค. 58 ถึง 0 3
GdHzT7 vdaxognaevlh, [url=http://jyhsbjmffswi.com/]jyhsbjmffswi[/url], [link=http://eqkybelkdvft.com/]eqkybelkdvft[/link], http://pugegvjwtoxq.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
e5RXdp livcxvgmwzpj, [url=http://zbudvfrgjwom.com/]zbudvfrgjวันที่ 5 มี.ค. 58 ถึง 0 3
e5RXdp livcxvgmwzpj, [url=http://zbudvfrgjwom.com/]zbudvfrgjwom[/url], [link=http://mbxfwqajdspm.com/]mbxfwqajdspm[/link], http://hwkznbjhvicw.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
9rgngW csuhvvdtqegj, [url=http://osavjlmvxdwd.com/]osavjlmvxวันที่ 4 มี.ค. 58 ถึง 0 3
9rgngW csuhvvdtqegj, [url=http://osavjlmvxdwd.com/]osavjlmvxdwd[/url], [link=http://pfpuowkgaihk.com/]pfpuowkgaihk[/link], http://wzrltpzkykpi.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
DRY5na tbxpyxfcapmk, [url=http://jqcfjnylrmva.com/]jqcfjnylrวันที่ 15 ก.พ. 58 ถึง 0 3
DRY5na tbxpyxfcapmk, [url=http://jqcfjnylrmva.com/]jqcfjnylrmva[/url], [link=http://kyhafsrzjzge.com/]kyhafsrzjzge[/link], http://adhxnhycdxbq.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
LMqcZf biweunhobnnh, [url=http://swtozmhrhkei.com/]swtozmhrhวันที่ 13 ก.พ. 58 ถึง 0 3
LMqcZf biweunhobnnh, [url=http://swtozmhrhkei.com/]swtozmhrhkei[/url], [link=http://cxuqwsvnbplc.com/]cxuqwsvnbplc[/link], http://fvcnzlwrjupr.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
NUyR24 bobgmnrghqug, [url=http://yzffhjntcthn.com/]yzffhjntcวันที่ 1 ก.พ. 58 ถึง 0 3
NUyR24 bobgmnrghqug, [url=http://yzffhjntcthn.com/]yzffhjntcthn[/url], [link=http://tapqwbryfwpi.com/]tapqwbryfwpi[/link], http://tgdxtwcgpelu.com/
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์วันที่ 23 ม.ค. 58 ถึง 23 ม.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ ภาคตะวันตกวันที่ 10 ม.ค. 58 ถึง 10 ม.ค. 58
เครือข่ายชมรมวิ่งของภาคตะวันตก ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดใหญ่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล นำทีมตัวแทนจากสำนักงบประมาณและกองแผนงาน กรมอนามัย เข้าติดตามการก่อสร้างอาคารวันที่ 7 ม.ค. 58 ถึง 7 ม.ค. 58
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล นำทีมตัวแทนจากสำนักงบประมาณและกองแผนงาน กรมอนามัย เข้าติดตามการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใหม่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมบริการของโรงพยาบาลของกรมอนามัย ว่าเหมือนหรือต่างจากโรงพยาบาลของสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขอย่างไร
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
งานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 7 ม.ค. 58 ถึง 7 ม.ค. 58
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที ่4 ราชบุรี ได้จัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กที่จะใกล้มาถึง ณ.ศูนย์ส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสามารถของเด็กภายในศูนย์ฯ โดยมีเด็กภายในศูนย์ จำนวน 40 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ เทิดพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชจังหวัดสมุทรสาครวันที่ 6 ม.ค. 58 ถึง 6 ม.ค. 58

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราช จังหวัดราชบุรีวันที่ 5 ม.ค. 58 ถึง 5 ม.ค. 58
จังหวัดราชบุรี ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี โดยท่าน ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ร่วมกันจัดงาน คัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ที่ โดมสนามกีฬา มีผู้เข้าร่วมเกือบ 1000 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ลงพื้นที่รณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย 5 ท่า อรหันต์หลังพวงมาลัย ห่วงใยนักเดินทาง จุวันที่ 30 ธ.ค. 57 ถึง 30 ธ.ค. 57
วันนี้(30 ธ.ค.57) นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วยทีมรณรงค์ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย 5 ท่า อรหันต์หลังพวงมาลัย ที่จุดบริการพักรถ 3 แห่ง ได้แก่ ป้อมทางหลวงหนองดินแดง นครปฐม เส้นทางมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองหลวงกรุงเทพมหานคร ปั้มน้ำมัน ต.ท่าราบ จ.ราชบุรี เส้นทางมุ่งสู่ อ.สวนผึ้ง สถานที่หลายคนใฝ่หา และป้อมทางหลวงวังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ถนนเส้นทางหล้กสู่ประตูภาคใต้ ได้รับความสนใจจากผู้ที่สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
HPC4 Happy New Year 2015 วันที่ 26 ธ.ค. 57 ถึง 26 ธ.ค. 57
ศูนย์อนามัย 4 จัดงาน Happy Funny Party เพื่อส่งท้ายปี 2557 ที่เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งปี และพร้อมที่จะก้าวสู่ปี 2558 อันสดใส ภายใต้ Theme งาน Happy ,Funny ,Party
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ “ ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร” เพื่อป้องกันมะเร็ง เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ร้านสุกี้วันที่ 15 ธ.ค. 57 ถึง 15 ธ.ค. 57
วันนี้ (15 ธันวาคม 2557) นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี นำทีมสื่อมวลชน ร่วมชื่นชม คุณอาจารีย์ องค์สกุลวัฒน์ เจ้าของร้านสุกี้หาดใหญ่ ซึ่งเป็นคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดราชบุรี ที่" Kick off ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (No Foam)” ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ภาชนะทดแทนโฟม ที่ทำจากธรรมชาติ(ชานอ้อย)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ราชบุรีจัดกิจกรรม วันต่อต้านวันคอร์รัปชั่นสากล โรงยิมเนเซียมวันที่ 9 ธ.ค. 57 ถึง 9 ธ.ค. 57
วันนี้( 9 ธ.ค.2557 ) จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดราชบุรี และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งสหประชาชาติ ( UN ) กำหนดให้ วันที่ 9ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พิธีลงนามถวายพระพร 5 ธันวา 57 โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมืองราชบุรีวันที่ 5 ธ.ค. 57 ถึง 5 ธ.ค. 57
นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ที่โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมืองราชบุรี โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน พร้อมร่วมกันร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งระหว่างพิธีมีการยิงสลุต 21 นัด จากทหารกองเกียรติยศด้วย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พสกนิกรพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลืองถวายพระพร 5 ธันวา 57 ณ มณฑลพิธีสนามกีฬากรมการทหารช่างราชบุรีวันที่ 5 ธ.ค. 57 ถึง 5 ธ.ค. 57
นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้นำพสกนิกรชาวราชบุรีทุกหมู่เหล่าถวายพานเครื่องราชสักการะพุ่มเงินพุ่มทอง หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวคำถวายพระพร จุดเทียนชัยถวายพระพรและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา และเปล่งเสียงทรงพระเจริญอย่างกึกก้องทั้งสนาม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
เดิน วิ่ง ปั่น "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี" วันที่ 5 ธ.ค. 57 ถึง 5 ธ.ค. 57
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น "ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 4 ร่วมเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดหลวงพ่อสดธรรวันที่ 2 ธ.ค. 57 ถึง 2 ธ.ค. 57

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 2014 ที่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีวันที่ 1 ธ.ค. 57 ถึง 1 ธ.ค. 57
ศูนย์อยามัยที่ 4 ราชบุรีร่วมกับ สสจ.ราชบุรี สำนักงานควบคุมโรคที่4 และหน่วยงานการศึกษาจังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี (Ratchaburi city of royality) วันที่ 1 ธ.ค. 57 ถึง 5 ธ.ค. 57
เป็นความแสดงความจงรักภักดั ของ 8 ชาติพันธุ์ของชาวจังหวัดราชบุรี ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะ ใต้ร่มพระบารมี ชาวราชบุรีร่มเย็น
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ ปี 2557วันที่ 21 พ.ย. 57 ถึง 21 ต.ค. 57
น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทำกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ ปี 2557 กรมอนามัยได้กำหนดให้วันที่ 21 ถึง 27 พฤศจิกายน 2557 เป็นสัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ "บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตสมบูรณ์"
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ครบรอบ 45 ปี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดงานทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งวันที่ 21 พ.ย. 57 ถึง 21 พ.ย. 57
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 07.00 น. นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ กว่า 50 คน ร่วมฟังพระทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตรหารเช้า พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน เนื่องเป็นวันครบรอบ 45 ปี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จทรงเปิดเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2512 ที่อาคารเฉลิมราช ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กิจกรรม Big Cleaning Day เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 4 พ.ย. 57 ถึง 4 พ.ย. 57

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2557 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 15 ต.ค. 57 ถึง 0 3
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2557 กระตุ้นให้สร้างสุขอนามัยล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำและสบู่ เพื่อลดความเสี่ยงของเชื้อโรคที่เกิดสัมผัสทางมือ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2557 ณ อาคารเฉลิมราช ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 30 ก.ย. 57 ถึง 30 ก.ย. 57
งานรักจากใจ สายใยผูกพัน เกษียณเกษมสุข โดยในปีนี้ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี มีผู้เกษียณอายุด้วยกันทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ คุณสุจิตรา ผลประไพ และ คุณนวลอนงค์ ชื่นชมชาติ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดพิธีถวายสักการะ และราชสดุดี เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2557 ณ อาคารสโมสวันที่ 24 ก.ย. 57 ถึง 24 ก.ย. 57
นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์สันติ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯถวายสักการะ และราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) เนื่องใน วันมหิดล 24 กันยายน 2557 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคต(เสียชีวิต)ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" ณ อาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ได้มอบ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แด่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี เพื่อประดับโรงพยาบาล ให้ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลได้ถวายราชสักการะ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
เดิน วิ่ง ปั่น รำลึก 101 รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า ราชบุรีวันที่ 21 ก.ย. 57 ถึง 21 ก.ย. 57
มูลนิธิสโมสรเสือป่า หน่วยงานสาธารณสุขราชบุรี โรงเรียนราชโบริกาฯ สสส. ได้ร่วมกันจัดงาน เดิน 3 กม. วิ่ง 10.5 ก.ม. ปั่นจักรยาน 30 ก.ม. คน เดิน วิ่ง ประมาณ 1500 คน (นับจากจำนวนเสื้อที่สั่ง 1500 ตัว โดยจำหน่ายจนหมด) จักรยานประมาณ ุ600-700 คัน นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธาน ปล่อยตัวนักวิ่ง และเดิน และร่วมปั่นจักรยานด้วย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ เขตพื้นที่จ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จ.กาญจนบุรีวันที่ 19 ก.ย. 57 ถึง 19 ก.ย. 57
พิธีประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ เขตพื้นที่จ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี วันที่ 19 กันยายน 2557 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี (มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการด้วยหัวใจ ก้าวไกลสู่สากล)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
จากกรมอนามัย ด้วยใจที่ผูกพันวันที่ 28 ส.ค. 57 ถึง 28 ส.ค. 57
กรมอนามัยได้จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 ที่โรงแรมลีการ์เด้นท์ หาดใหญ่ ในช่วงเย็นจึงถือโอกาสจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุให้กับบุคลากรกรมอนามัย ภายใต้
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่าราชบุรี ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดแถลงข่าวการจัดงานเดิน วิ่งวันที่ 21 ส.ค. 57 ถึง 21 ส.ค. 57
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น.นายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายบุญช่วย เอื้ออรุณชัย ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และ กรรมการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่าราชบุรี นายชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และ นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “เดิน วิ่ง ปั่น รำลึก 101 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี” ณ อาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงาน “รำลึก 101 ปี สโมสรเสือป่า ราชบุรี ในวันที่ 21 กันยายน 2557
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดีวันที่ 12 ส.ค. 57 ถึง 12 ส.ค. 57
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดโครการ "จักรยานรวมใจ ผองไทยสุขภาพดี" ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา จ.ราชบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติให้กับสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ โดยมีจักรยานร่วมขบวนทั้งสิ้น 370 คัน ปั่นในระยะทาง 28 กม.
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ชมรมจริยธรรมศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี จัดกิจกรรมปฎิบัติธรรมเนื่องในวาระเข้าพรรษาวันที่ 30 ก.ค. 57 ถึง 30 ก.ค. 57
ชมรมจริยธรรมศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี จัดกิจกรรมปฎิบัติธรรมเนื่องในวาระเข้าพรรษา ณ ห้องประชุมดาวเรือง ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. โดยแม่ชีปิ๋ม จากธรรมสถานวิโมกสิวาลัย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การนำเสนอประกวดนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2557 ที่ห้องประชุมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรวันที่ 10 มิ.ย. 57 ถึง 0 3
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดประกวดนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้การพัฒนางานทั้งในด้านกระบวนการ/การบริการ (Service Innovation) และนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ (Product)เมื่อวันที่10 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยมีผู้ส่งผลงานจำนวนทั้งสิ้น 10 ชิ้น
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ ครั้งที่ 4 เมื่อ 28 พ.ค. 57 เป็นเงิน 5.21 ล้านบาท.วันที่ 28 พ.ค. 57 ถึง 28 พ.ค. 57

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ออกบูธวิชาการให้ความรู้แก่เกษตรและผู้สนใจ ในโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพวันที่ 28 พ.ค. 57 ถึง 28 พ.ค. 57
เมี่อวันที่ 28 พค. 57 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข องค์กรบกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดราชบุรี ร่วมออกบูธนิทรรศการ ให้ความรู้เรื่องนมแม่ การดูแลเด็ก วิธีการล้างผัก และสร้างความเข้าเรื่อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ แก่เกษตรกร เด็กนักเรียน และผู้สนใจ กว่า 500 คน ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดลน้ำ อ.บางแพ จ.ราชบุรี โดยในครั้งได้รับเกรียติจาก นายนิสิต จันทร์สมวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประทานกล่าวเปิดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
บ.ห้างทองมังกรคู่ จำกัด โดย คุณปัณณา-ศรีจิตรา เศรษฐ์วรางกูล มอบเครื่องส่องไฟรักษาทารกตัวเหลือง Photoวันที่ 6 พ.ค. 57 ถึง 6 พ.ค. 57

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พิธีเปิดค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรีวันที่ 6 พ.ค. 57 ถึง 6 พ.ค. 57
ทำพิธีบวงสรวงพระราชาสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ที่ค่ายลูกเสือธนาสัมฤทธิ์ โดยท่านวงศ์ศักดิ์ สวัสดิพาณิชย์ เป็นประธาน และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมงาน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ติดตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 1 พ.ค. 57 ถึง 1 พ.ค. 57
นพ.วัลลภ ไทยเหนือ พร้อมทีมงาน ได้ติดตาม และเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโครงการสืบสานพระราชปณิธานต้านมะเร็งเต้านม และโครงการพัฒนาเด็กไทย ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทีมงานของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นำโดยท่าน นายแพทย์ สสจ.
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี พร้อมกันทั่วประเวันที่ 30 เม.ย. 57 ถึง 30 เม.ย. 57
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ที่อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-15.30 น. ผลการเลือกตั้ง คือ หมายเลขที่ 2 นางสาวอนันตญา ดำดิบเหมาะ ผู้ช่วยเหลือคนไข้พยาบาลวัดเพลง ได้คะแนนไป 28 คะแนน ชนะในเขตการเลือกตั้งที่ 20 ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การประชุมมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่าราชบุรี ครั้งที่ 1/2557 พร้อมทั้งการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ วันที่ 22 เม.ย. 57 ถึง 22 เม.ย. 57
อบจ.ราชบุรี - มูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี ร่วมลงนาม MOU สนับสนุนงบประมาณ จัดทำห้องนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี 2 ล้านบาท
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี สืบสานประเพณีไทย จัดงานสงกรานต์ ผ้าไทยและลายดอก ประจำปี 2557วันที่ 11 เม.ย. 57 ถึง 11 เม.ย. 57
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 นายแพทย์พนัส พฤกษ์สุนันท์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน สงกรานต์ ผ้าไทยและลายดอก ประจำปี 2557 ที่อาคารเฉลิมราช ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี โดยมีนายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 กล่าวให้การต้อนรับ ข้าราชการบำนาญ ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์เข้าร่วมแห่พระพุทธชินสีห์จาก อาคารเสือป่า มาอาคารเฉลิมราช เพื่อสรงน้ำขอพร และร่วมรดน้ำขอพรผู้เกษียฌอายุราชการไปแล้ว เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทยกันอย่างมากมาย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กรมอนามัย จัดงานสืบสานประเพณีเนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 10 เม.ย. 57 ถึง 10 เม.ย. 57
โดยเชิญอดีตอธิบดีกรมอนามัย หรือ อดีตปลัดกระทรวงเข้ามาร่วมงาน ได้แก่ น.พ.อุทัย สุดสุข นพ.ปรากรม วุฒิพงษ์ นพ.วินัย วิริยะกิจจา นพ.ปราชญ์ บุญวงศ์วิโรรจน์ นพ.ธวัช สุนทราจารย์ โดยมี อธิบดี กรมอนามัย รองอธิบดีกรมอนามัย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมอนามัยเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รดน้ำดำหัว ขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์วันที่ 10 เม.ย. 57 ถึง 10 เม.ย. 57
จังหวัดราชบุรี ได้จัดงานบริบาลประเพณี ชื่นชีวีวันสงกรานต์ เพื่อรดน้ำดำหัว และขอพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ณ.จวนผู้ว่าราชการจังหวัด เวลา 9.00-11.00 น.วันที่ 10 เมษายน 2557
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ทำบุญศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลวันที่ 3 เม.ย. 57 ถึง 3 เม.ย. 57

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การส่งมอบส้วมให้กับโรงเรียน ตชด.บ้านปิล๊อคคี่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีวันที่ 1 เม.ย. 57 ถึง 1 เม.ย. 57
กรมอนามัย ภายใต้การนำทีมของ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ไปร่วมงานรับมอบส้วม ที่บริษัท VRH ได้สร้างให้ รร.ตชด.ปิล๊อคคี่ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับบริษัท วี อาร์ แฮนด์เดิล จำกัด และพันธมิตรหลายองค์กร ส่งมอวันที่ 1 เม.ย. 57 ถึง 1 เม.ย. 57
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานพิธีส่งมอบและเปิดป้าย "ส้วมสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราบุรี พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี และครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ เข้าร่วมงาน กว่า 200 คน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรม "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรวันที่ 1 เม.ย. 57 ถึง 1 เม.ย. 57
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ นายแพทย์ณัฐพร วงศ์ศุทธิภากร และทันตแพทย์สุธา เจียรมณีโชติชัย รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ทำความสะอาดส้วมก่อนวันสงกรานต์ "ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน ๒๕๕๗" ณ วัดเวฬุวันวนาราม ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยร่วมกันทำความสะอาดส้วมในวัดเวฬุวันวนาราม พร้อมมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดส้วมแก่พระภิกษุสงฆ์ และสาธิตการทำน้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไป ให้มีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง โดยมี นายแพทย์ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 ราบุรี พร้อมทั้ง นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และ อสม.จากโรงพยาบาลทองผาภูมิ ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดงาน 12 มีนาคม สถาปนากรมอนามัย และสัปดาห์ลดการกินเค็ม เพื่อรณงค์ให้ประชาชวันที่ 12 มี.ค. 57 ถึง 12 มี.ค. 57

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ประเมินโรงเรียนวัดศรีเมือง จ.สมุทรสาคร เพื้อเข้าประกวด โรงเรียนระดับเพวันที่ 10 มี.ค. 57 ถึง 10 มี.ค. 57

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Best Practice Food Safey กรณีตัวอย่างตลาดศรีเมืองวันที่ 5 มี.ค. 57 ถึง 5 มี.ค. 57
ตลาดศรีเมืองเป็นตลาดขายส่งพืชผลทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตะวันตก พืชผลทางการเกษตรจากตลาดแห่งนี้ ส่งไปยังทั่วภาคใต้ และภาคกลาง โดยเจ้าของตลาด คุณนภินทร ศรีสรรพางค์ อดีต สส.ได้ตั้งปฏิภาณเมื่อครั้งเปิดตลาดเมื่อปี 2533 ว่า จะสร้างตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งตลอด 20 ปีที่ผ่านมาการดำเนินงานของตลาดดังกล่าวก็เป็นดังความตั้งใจของท่าน จึงขอถือโอกาสถอดบทเรียนด้วยภาพประกอบการบรรยาย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังวรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมตลาดเสรี พุทธมณฑลสาย 5 นครปฐมวันที่ 28 ก.พ. 57 ถึง 28 ก.พ. 57
โดยมี นายเสรี สุววรณภานนท์ อดีตวุฒิสมาชิก นายสมพงษ์ วิริยะมนตรี พร้อมด้วย สำนักอาหารและน้ำ ศูนย์อนามัยที่ 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ดร.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยม รพ ศรีประจันทร์วันที่ 12 ก.พ. 57 ถึง 0 3

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัย ร่วมงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 15 พร้อมทั้งมอบป้ายการันตีมาวันที่ 12 ก.พ. 57 ถึง 0 3
อธิบดีกรมอนามัย ร่วมงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 15 พร้อมทั้งมอบป้ายการันตีมาตรฐานอาหารสะอาด ปลอดภัย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
มอบรถยนต์ให้กับสถานศึกษาและวัดวันที่ 5 ก.พ. 57 ถึง 6 ก.พ. 57
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ดำเนินการมอบรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงานน้อย ให้กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.แพร่ และวัดพุทธธรรมวิปัสสนา จ.นครราชสีมา
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ศุภสวัสดิ์ 8 ทศวรรษ อาจารย์ นพ.เดชา กิจประยูรวันที่ 25 ม.ค. 57 ถึง 25 ม.ค. 57
งานเลี้ยงวันเกิดครบรอบ 80 ปี นพ.เดชา กิจประยูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี คนที่ 6 ในช่วงปี 2524-2529 และอดีต นพ.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในช่วงปี 2529-2533 นพ.เดชา กิจประยูร แพทย์รุ่นครูบาอาจารย์แพทย์จังหวัดราชบุรีให้ความเคารพนับถือ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ตรวจรับก่อสร้าง ตึกผู้ป่วยนอก คลอด ผ่าตัด ทันตกรรมและผู้ป่วยใน วันที่ 24 ม.ค. 57 ถึง 24 ม.ค. 57
ตรวจรับก่อสร้างงวดที่ 2 วงเงินงวดที่ 2 มูลค่า 5.9 ล้านบาท
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ความก้าวหน้า อาคาร Day Careวันที่ 23 ม.ค. 57 ถึง 23 ม.ค. 57
อาคาร Day Care ครบกำหนดตามสัญญา 9 มีนาคม 2556 ขณะนี้เลยสัญญาไปแล้วเกือบ 11 เดือน หรือ 330 วัน ได้รับผ่อนผันเนื่องจากขาดแรงงาน 150 วัน จึงเหลือระยะเวลาที่จะปรับจำนวน 180 วัน ค่าปรับวันละ 3,300 บาท รวมค่าปรับเกือบ 6 แสนบาท
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการนำข้อมูลการทำกิจกรรมของกลุ่มขึ้นเว็บไซต์ ของศูนย์ฯวันที่ 22 ม.ค. 57 ถึง 22 ม.ค. 57
กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ อบรมความรู้ให้กับบุคลากรของกลุ่ม ในการนำข้อมูลการทำกิจกรรมขึ้นเวปไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ไดอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ โดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นวิทยากร
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การอบรมหลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มมูลค่า วันที่ 20 ม.ค. 57 ถึง 21 ม.ค. 57
ศูนย์อนามัยที่ 4 ได้จัดการอบรมหลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการเพิ่มมูลค่า ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินหลักสูตร ก่อนที่จะบรรจุเป็นหลักสูตรประจำ ที่จะเปิดอบรมอย่างเป็นทางการ เน้นที่การจัดการขยะโดยใช้แนวคิดสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
งานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติวันที่ 10 ม.ค. 57 ถึง 10 ม.ค. 57
สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดงานวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
แข่งขันวิ่ง กีฬาสีของศูนย์อนามัยที่ 4วันที่ 9 ม.ค. 57 ถึง 9 ม.ค. 57
การแข่งขันวิ่งชิงธง ระยะ 2.4 ก.ม. ระหว่างสีเหลืองและสีฟ้า ของศูนย์อนามัยที่ 4 โดยใครวิ่งเข้าเส้นชัยก่อน จะได้ธงที่มีธนบัตร 100 บาท ถ้าธนบัตร 100 หมด ก็จะเหลือธนบัตรใบละ 50 และ 20 บาทตามลำดับ สีใดได้จำนวนเงินรวมสูงสุด สีนั้นชนะ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประเมิน HPHNQC โรงพยาบาลพุทธโสธร และได้ไหว้ หลวงพ่อโสธร ก่อนเข้าประเมินวันที่ 24 ธ.ค. 56 ถึง 24 ธ.ค. 56
สำนักส่งเสริมสุขภาพได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐาน HPHNQC วันที 23-25 ธ.ค.56 และทำการประเมิน รพ.3 แห่ง ได้แก่ รพ.พุทธโสธร รพ.สัตหีบ กม 10 และ รพ.หนองใหญ่ ทีมที่ไปทำการประเมิน รพ.พุทธโสธร ได้ไหว้หลวงพ่อโสธร ก่อนทำการประเมิน โดยมี นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ ผอ.รพ.และทีมงานของ รพ.ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วันพ่อ 5 ธันวาคม 2556วันที่ 5 ธ.ค. 56 ถึง 5 ธ.ค. 56

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การประชุม พัฒนาทีมนิเทศศูนย์ให้เป็นนักนิเทศเชิงกลยุทธ์วันที่ 2 ธ.ค. 56 ถึง 3 ธ.ค. 56
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ร่วมกับ กรมอนามัย ศูนย์อนามัย ได้ขอสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. ในการพัฒนาทีมนิเทศของศูนย์ให้เป็นทีมนิเทศแบบมืออาชีพอิงระบบข้อมูล และเมื่อทีมศูนย์แข็งแรงจะได้แลกเปลี่ยนกับทีมนิเทศของจังหวัดต่อไป
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดการน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฎ จอมบึง ราชบุรีวันที่ 27 พ.ย. 56 ถึง 27 พ.ย. 56
กบอ.มารับฟังความคิดเห็นเรื่องจัดการน้ำ Module A5 ผันจากน้ำปิงมาที่แม่กลอง 1200 ลบม./วินาที วงเงิน 150,000,000,000.00 ล้านบาท (1.5 แสนล้านบาท)ผมไปในฐานะผู้สังเกตการณ์ และเก็บภาพเหตุการณ์ และเฝ้าสังเกตการชิงไหวชิงพริบกัน ซึ่งต้องยอมรับว่าเขี้ยวพอๆกัน จึงนำเหตุการณ์มาเล่าสู่กันฟัง ตั้งใจจะเขียนแบบเป็นกลาง แต่อ่านแล้วไม่ค่อยเป็นกลางเท่าไร ถ้าไม่เป็นกลางเพราะรักราชบุรี พวกเราคงไม่ว่ากันนะครับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ทำบุญครบรอบ 44 ปี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรีวันที่ 21 พ.ย. 56 ถึง 21 พ.ย. 56
ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีรับมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ที่อาคารเฉลิมราช ศูนย์ฯ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กรมอนามัย ที่รอยัลเจมส์ นครปฐมวันที่ 13 พ.ย. 56 ถึง 14 พ.ย. 56
โดยเชิญผู้บริหารกรมอนามัยและคณะทำงาน มาทำการทบทวน เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทใหม่ของกรมอนามัยสูการเป็น NHA
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงานวันที่ 5 พ.ย. 56 ถึง 5 พ.ย. 56
นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และ ตลาดศรีเมืองวันที่ 4 พ.ย. 56 ถึง 4 พ.ย. 56
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี และ ตลาดศรีเมือง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
"สมเด็จย่ากับการต้านภัยมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทย"วันที่ 30 ต.ค. 56 ถึง 30 ต.ค. 56
มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับสำนักงานจังหวัดราชบุรี จัดเสวนาสมเด็จย่ากับการต้านภัยมะเร็งเต้านมในผู้หญิงไทยที่จังหวัดราชบุรี ที่ โรงยิมนิเซียม 4000 ที่นั่ง วันที่ 30 ตุลาคม 2556
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ทอดกฐินที่วัดสันหมื่นแก้ว ต.แม่ปิ้ม อ.เมือง จ.พะเยาวันที่ 26 ต.ค. 56 ถึง 16 ต.ค. 56
กรมอนามัยทอดกฐิน ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 ที่วัดสันหมื่นแก้ว จังหวัดพะเยา โดยผู้บริหารของกรมอนามัยได้ร่วมทอดกฐินโดยพร้อมเพรียงกัน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
15 ตุลาคม กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลกวันที่ 15 ต.ค. 56 ถึง 15 ต.ค. 56
วันที่ 15 ต.ค. 2556 ศุนย์อนามัยที่ 4ราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และตลาดกลางค้าผักและผลไม้ จังหวัดราชบุรี (ตลาดศรีเมือง) จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันล้างมือโลก โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) เป้นประธาน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2556 ที่ ตลาดศรีเมือง ราชบุรีวันที่ 15 ต.ค. 56 ถึง 15 ต.ค. 56
ศูนย์อนามัยที่ 4 ร่วมกับ ตลาดศรีเมืองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดรณรงค์วันล้างมือโลก วันที่ 15 ตุลาคม 2556 ที่ตลาดศรีเมือง โดยได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) เป็นประธานเปิดงาน ประกาศเจตนารมย์ และสาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การประกวดผลงานการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการของจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 5 วันที่ 9 ก.ค. 56 ถึง 9 ก.ค. 56
สืบเนื่องจากการประชุมเขิงปฏิบัติการให้แก่สถานประกอบการทั้ง 8 จังหวัด จากนั้นจึงนำมาสู่การประกวดผลงาน โดยจัดที่ ศูนย์อนามัยที่ 4
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมตลาดเสรี สามพราน นครปฐมวันที่ 28 ก.พ. 56 ถึง 0 3

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ HPH ที่ภูเรือ จ.เลยวันที่ 28 ม.ค. 56 ถึง 29 ม.ค. 56
สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมิน HPH Version ใหม่ ที่ อำเภอภูเรือ จ.เลย โดยทำการประเมินจริงที่ รพ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
การนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสาครวันที่ 19 ก.ค. 54 ถึง 20 ก.ค. 54
ศูนย์อนามัยที่ 4 ร่วมกับ สสจ.สมุทรสาคร ,รพ.สมุรสาคร และผู้ประกอบการในจังหวัด จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
เครือข่ายผู้ประกอบการ จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 6 เม.ย. 54 ถึง 8 เม.ย. 54
ศูนย์อนามัยที 4 ร่วมกัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร , รพ.สมุทรสาคร ,สถานประกอบการใจจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันจัดประชุมเขิงปฏิบัติการให้กับสถานประกอบการของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทำแผนในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรของโรงงาน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,