สถานการณ์น้ำท่วมเขต 4,5 ปี 2555
    

  หน้าหลัก
  สถานการณ์น้ำท่วม
  แผนรองรับอุทกภัย
  ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย
  มาตรฐานศูนย์พักพิงฯ
  ภารกิจศูนย์อนามัยที่ 4
  กิจกรรมสนับสนุน
  วัสดุที่ให้การสนับสนุน
  การฟื้นฟูหลังน้ำลด
  สื่อที่เกี่ยวกับน้ำท่วม
  เอกสารทางวิชาการ
  Web Site น้ำท่วมปี 2554
 
Counter
 
Begin 8 October 2012
   


System governance
Topic : พายุโซนร้อน แกมี ประกาศแผน 8 ตุลาคม 2555 ยกเลิกแผน 11 ตุลาคม 2555
ข้อมูลเกี่ยวกับพายุโซนร้อน Gaemi - แกมี
  1. พายุโซนร้อน แกมี ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ และกำลังเคลื่อนตัวออกจากประเทศไทยไปยังอ่าวมะตะบัน (ทิศทางหมายเลข 1 )ของประเทศพม่า คาดว่าน่าจะทำให้ฝนตกหนักในบางพื้นที่ ของจังหวัดในเขต ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) ต่อไปอีก 1-2 วัน (วันที่ 9-10 ตุลาคม 2555)
  2. รายละเอียดเกี่ยวกับเคลื่อนตัว Detail Best Track. ความเร็วลม และความกดอากาศ
ผลกระทบต่อจังหวัดในเขต 4,5
  1. ส่งผลทำให้ฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ในจังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี และฝนตกหนักในจังหวัด นครปฐม เพชรบุรี สุพรรณบุรี สำหรับจังหวัด สุพรรณบุรี และ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี นั้นมีฝนตกหนักในช่วงกลางเดือนกันยายน 2555 ก่อนที่พายุโซนร้อนเกมี ได้พัดผ่าน โดยจังหวัดกาญจนบุรี มีน้ำท่วมที่อำเภอด่านมะขามเตี้ยและอำเภอพนมทวน จังหวัดราชบุรี มีน้ำท่วมที่อำเภอ สวนผึ้ง จอมบึง ปัจจุบัน (14 ตุลาคม 2555 ) สถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายแล้ว
  2. เขื่อนท่าม่วงของจังหวัดกาญจนบุรี ได้ปล่อยน้ำลงมามากขึ้น ประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่ 9-11 ตุลาคม 2555 ส่งผลให้น้ำได้เข้าท่วมพื้นที่ชายน้ำแม่กลอง ได้แก่ ตำบล คุ้งกระถิน คุ้งน้ำวน ของอำเภอเมือง ปัจจุบัน (14 ตุลาคม 2555) สถานการณ์น้ำท่วมได้คลี่คลายแล้ว
การสนับสนุนของศูนย์อนามัยที่ 4
  1. ในช่วงกันยายน - ตุลาคม 2555 ศูนย์อนามัยที่ 4 ได้สนับสนุนวัสดุีที่เกี่ยวกับสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และสื่อให้สุขศึกษาเกี่ยวกับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้แก่ จังหวัดในเขต 4 จังหวัดได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม
  2. สนับสนุน จำนวน 23 รายการ รวมจำนวนหน่วยของทั้ง 23 รายการเท่ากับ 9,451 หน่วย มูลค่า NA บาท
รายละเอียดการสนับสนุน Link ที่นี่