DOH PMQA Activity
Topic : การประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม กลับหน้าเดิม

  การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ** ระหว่างวันที่ 6 ธ.ค. 61 ถึง 7 ธ.ค. 61

สรุปการดำเนิินงานโครงการสืบสานฯ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2556 ครบรอบ 6 ปี ท่าน รมต.สาธารณสุข เป็นประธานในการเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ที่ รร.มิราเคิล รศ.จิรายุ อิศรางกูร ณ.อยุธยา นพ.วัลลภ ไทยเหนือ นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ และ อธิบดึ กรมอนามัย กรมอธิบดีกรมสนับสนุนบริการ และ ตัวแทน พอ.สว ให้เกียรติมาร่วมบรรยาย
Link รายละเอียด