ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : โรงพยาบาลเมืองราช ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรีวันที่ 26 ก.พ. 57 ถึง 26 ก.พ. 57
โรงพยาบาลเมืองราช ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ ๔ ราชบุรี
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เจ้าหน้าโรงพยาบาลเมืองราช อ.เมือง จ.ราชบุรี ศึกษาดูงานเรื่อง การทำน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ ที่ศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
เจ้าหน้าโรงพยาบาลเมืองราช อ.เมือง จ.ราชบุรี ศึกษาดูงานเรื่อง การทำน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ ที่ศูนย์เรียนรู้การจัดการของเสีย ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
โดยมีนางพเยาว์ อิศรพันธุ์ และนายจีรพันธุ์ บุญกลิ่น ให้คำอธิบายและสาธิตการทำน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์    (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )