ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : Atami Tokoro Memorial Hospitalวันที่ 19 เม.ย. 61 ถึง 19 เม.ย. 61
เป็น รพ.เอกชนที่ไม่มุ่งหวังกำไร ที่ดูแล Acute care and intermediate care สำหรับผู้สูงอายุ มีเตียงรองรับผู้ป่วย รวม 144 เตียง เป็น Acute ward  96 เตียง , rehabilitation ward 48 เตียง  ให้บริการผู้ป่วยนอกวันละ 270 คนต่อวัน ผู้่ป่วยใน 141 คนต่อวัน ผ่าตัดปีละ 486 ราย สวนใหญ่เป็นการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก 223 ราย ผ่าตัดทั่วไป 133 ราย และศัลยกรรมประสาท 128 ราย
เป็นรพ.ที่อยู่ในเครือของ Toda Medical Group (TMG)  ซึ่งเป็นของเอกชน  แต่ขายบริการให้กับรัฐ โดยรัฐมีหน้าที่ในการออกกฎหมายในการที่จะระดมเงินสะสมจากประชาชนส่วนหนึ่ง และรัฐบาลกลาง(state) สะสมอีกส่วนหนี่ง และจังหวัด (Prefecture) สะสมอีกส่วนหนึ่ง  เงินทั้ง 3 ส่วนเรียกว่าเงินสะสมก่อนจะไปใช้บริการ  ถ้าไปรับบริการแล้ว ผู้ไปรับบริการก็ต้องจ่ายเงินอีก 10-30% (ขึ้นกับว่าอยู้กลุ่มรายได้ใด) เรียกว่า co payment เพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้สูงอายุจึงมีรายจ่าย 2 ส่วน โดนส่วนแรกจ่ายก่อนไปรับบริการตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ค่านี้เรียก deduction และอีกส่วนหนึ่งจ่ายค่า co payment  10-30% เมื่อไปรับบริการ   รพ.ก็มีรายได้ 2 ส่วนคือ ค่ารักษาที่ไปเบิกจากกองทุุน และส่วนที่ 2 จากค่า co payment     (ที่มาของภาพ - )
ในญี่ปุ่น  รพ.จะเป็น รพ.ที่ไม่มุ่งหวังกำไร  และ ผอ.รพ.ที่เป็นผู้บริหาร รพ.ต้องเป็นแพทย์ มีแพทย์ 14 คน ประกอบด้วยหมออายุรกรรม ศัลยกรรมประสาท แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมทั่วไป แพทย์เวชกรรมฟื้นฟู  ที่ให้บริการผู้สูงอายุในรูปแบบของ Acute & Intermediate care  โดยประสานบริการกับ รพ.ที่ทำหน้าที่ Intermediate care และ Long term care    (ที่มาของภาพ - )
Atami เป็นเมืองชายทะเลที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม จึงเป็นเมืองท้องเที่ยว โดยใน ปี 1970 มีประชากรทั้งเมือง 55,000 คน มีผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี 5,000 คน (9% ) วัยทำงาน 40,000 คน (73%) และวัยเด็ก 10,000 คน(18%)  ต่อมาประชากรค่อยๆลดลงเหลือ 38,000 คนในปี 2015 หรือลดลงเฉลี่ย 0.8% ต่อปี   โดยเป็นผู้สูงอายุ 16,000 คน (42%)  วัยทำงาน 19,000 (50%)คน และเด็ก 3,000 (8%)คนเท่านั้น  จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังคนเดียวเพิ่มจาก 2006 คน (10%) ในปี 1985 เป็น 5039 (27%) คนในปี 2015  ในข่วงปี 1970-2015 โดยจำนวนผู้อายุในช่วง 70-80 ปี ,80-90 ปี และมากกว่า 90 ปีก็มีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย  นอกจากอัตราการเกิดที่ต่ำแล้ว อัตราการตายก็สูงขึ้นด้วย  โดยอัตราการตายของ Cancer , Liver disease ,Cerebrovascular disease ,Cardiovascular disease  สูงกว่าพื้นที่อื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับ อัตราการคัดกรองโรคที่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ การคัดกรอง Gastric Cancer , Lung cancer , Colorectal cancer ,uterine cancer ,brast cancer  ส่วนอัตราการตายจาก CVD,CVD นั้นสอดคล้องกับจำนวนของ obesity ,Hypertension,Dyslipidemia,Dm และการสูบบุหรี  จำนวนผู้สงอายุที่เิพิ่มขึ้นของ Atami กลับสวนทางกับ จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเฉลี่ยปีละ 1.4 % ต่อปี  ทำให้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงทั้งเรื่องประชากรและเรื่องเศรษฐกิจ  
  (ที่มาของภาพ - )
รพ.มี 6 ชั้น 3 ชั้นแรกเป็นชั้นของการบริการ ส่วนชั้นที่ 4-6 เป็นชั้นของอาคารผู้ป่วยใน โดยแต่ละ floor ของผู้ป่วยในจะมีโถงโล่งๆไว้เพื่อให้ผู้สูงอายุมาร่วมกันทำกิจกรรมที่จุดนี้  เพื่อไม่ให้นอนอยู่ที่ห้องอย่างเดียว    (ที่มาของภาพ - )
ซึ่งในแต่ละวันจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพือให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมที่ได้รับการออกแบบว่ามีวัตถุประสงค์อะไร เช่น เพื่อความบันเทิง หรือกระตุ้นสมอง หรือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นต้น   (ที่มาของภาพ - )
เครื่องช่วยในการเคลื่อนไหวต่างๆ เช่น Wheel chair จะทำให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาในด้านการเคลื่อนไหว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  และห้องได้ถูกออกแบบเพื่อไม่ให้ลื่น เพื่อป้องกันการหกล้ม แม้จะล้มพื้นห้องก็ออกแบบไว้ไม่ให้แข็งเกินไป เพื่อป้องกันกระดูกหักในกรณีที่มีการกระแทก  โดยเน้นให้มีการช่วยตนเองให้มากที่สุด และมีหน้าต่าง ให้แสงเข้าได้สะดวก  นอกจากจะให้สามารถเห็นภายนอกได้แล้ว ยังทำให้ผู้สูงอายุ รู้เวลาว่าเป็นเวลาเช้า หรือกลางวัน หรือกลางคืน อีกด้วย   (ที่มาของภาพ - )
ห้องกายภาพบำบัด ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ซึ่งมีนักกายภาพบำบัด (PT) นักกิจกรรมบำบัด ,Speech Therapist  เพื่อให้มาให้บริการตามแผนการรักษา    (ที่มาของภาพ - )
การบริการและการสอนเป็นของคู่กัน  หลักการคือการฝึกให้ผู้สูงอายุ มีความรู้และทักษะเพื่อกลับไปช่วยตนเองให้ได้มากที่สุด  เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวที่เพิ่มมากขึ้น และสังคมของญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่เป็น Nuclear Family ไม้มีลูกหลานที่จะมาช่วยดูแล   (ที่มาของภาพ - )
อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว เป็นสิ่งที่จำเป็น  ซึ่งมี 3 วัตถุประสงค์คือ 1.ช่วยในการเคลื่อนไหว 2.ใส่ของได้ และ 3.ออกแบบให้เป็นที่นั่งได้   การเคลื่อนไหวได้โดยใช้เครื่องช่วย นอกจากจะทำให้เคลื่อนไหวออกจากเตียงหรือบ้านได้แล้ว  ยังเป็นการป้องกันไม่ให้ติดเตียง และผลแทรกซ้อนต่างๆที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้ทำให้ติดเตียง   (ที่มาของภาพ - )
การฝึกการขึ้นบันไดที่ปลอดภัย  บันไดนอกจากออกแบบให้ไม่เลื่อนแล้ว  ลูกตั้งของบันไดก็ไม่ควรสูงเกินไป คือไม่เกิน 15 ซม และลูกนอนของบันได ก็ต้องไม่แคบเกินไป คือไม่ควรต้ำกว่า 30 ซม เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเหยียบได้เต็มเท้า และลูกตั้งและลูกนอนควรจะคนละสี (ยิ่งเป็นสีที่ Contrast ได้ยิ่งดี เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ตาไม่ดี สามารถแยกได้ว่า ลูกไหนเป็นลูกตั้ง ลูกไหนเป็นลูกนอน) จะเห็นว่า รพ.แห่งนี้ฝึกเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ หรือ Activity of daily living หรือ ADL   (ที่มาของภาพ - )
ฝึกการใช้ข้อนตักอาหาร   (ที่มาของภาพ - )
ฝึกเรื่องความคิดและความจำ เพื่อกระตุ้นสมอง โดยการบวกลบเลข   (ที่มาของภาพ - )
สถาพภายในห้องผู้ป้วยใน   (ที่มาของภาพ - )
ห้องน้ำถูกออกแบบในด้านความสะดวก สบาย และความปลอดภัย  แม้แต่ราวจับ ก็มีให้เลือก เพื่อเลือกให้สอดคล้องกับข้างที่แขน ขา อ่อนแรง   (ที่มาของภาพ - )
ห้องที่สอนเกี่ยวกับการกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การพับผ้าห่ม หรือเสื้อผ้า   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
การเตรียมและประกอบอาหาร  ก่อนที่จะ discharge ก็จะมีการทำ conference ร่วมกันระหว่าง ผูู้ป่วย ญาติผู้ป่วย วิชาชีพได้แก่ แพทย์(ในบาง Cases) พยาบาล นักกายภาพบำบัด (PT)  นักกิจกรรมบำบัด  speech therapist ในรายที่มีปัญหาการพูด  ในกรณีที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ จำเป็นต้องส่งไปรับ intermediate care ในอีกสถานบริการหนึ่ง ก็จะเชิญ Care  manager ของอีกสถานบริการนั้นมาร่วมกันทำการ conference ร่วมกันว่าจะดูแล แต่ละ case อย่างไร เพื่อให้ประสานบริการแบบไร้รอยต่อ (seamless services)    (ที่มาของภาพ - )
ที่อาบน้ำ ที่ออกแบบให้ขึ้นได้สะดวก  โดยมีด้านหนึ่งสามารถที่จะเลื่อนลงเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าไปในอ่างได้ก่อน  จากนั้นก็ให้เลื่อนขึ้นได้ เพื่อสามารถปิดอย่างดีเพื่อไม่ให้น้ำรั่งออกมาได้   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
พอปิดอ่างก็จะได้ดังรูป   (ที่มาของภาพ - )
เตียงอาบน้ำที่สามารถเข้าไปนอนได้ทั้งตัว สำหรับผู้สูงอายุที่ติดเตียงที่ไม่สามารถลุกนั่งได้  ในญี่ปุ้น แบ่งผู้สูงอายุเป็น 1.Bed ridden 2.Frail คือผู้สูงอายุที่ยังไม่ติดเตียง แต่ต้องการการช่วยเหลืออย่างมาก และ 3 Independence คือสามารถช่วยตนเองได้ ไม่ต้องพึ่งพาใคร   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
การบันทึกข้อมูลประวัติการรักษาจะเข้าไปอยู่ใน computer   (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
ระบบข้อมูลจะเข้าไปอยู่ในรูป digital ทั้งข้อมูล และ imaging  ศักยภาพของของ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไปของประเทศไทย ที่มีทุกแผนกที่จะรองรับ Acute care ของผู้สูงอายุได้ เช่น อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ทั้งทั่วไป ระบบประสาท ระบบทางเดินปัสสาวะ กระดูกและข้อ  รวมทั้งเวชกรรมฟื่นฟู  แต่สำหรับผู้ป่วยในอาจจะต้องปรับบาง ward เพื่อให้รองรับในเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ  การสอนญาติ และผู้ป่วยในการดูแลตนเองให้มากที่สุดภายหลังกลับบ้าน  หรือในกรณีที่ต้องส่งต่อไปยัง รพช.เพื่อไปทำ Intermediate care หลังจาก ให้การรักษาด้าน Acute care เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจำเป็นต้องสร้างระบบในการรับการส่งต่อ Acute care และ refer back กลับไปยัง รพช. เพื่อไปทำ Intermediate  care เพื่อให้เกิดการบริการแบบไร้รอยต่อระหว่าง Acute care & Intermediate care   โดยในญี่ปุ่นนั้น Acute care กินเวลา 1-4 week    (ที่มาของภาพ - )