ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากลาวศึกษาดูงานวันที่ 4 ก.ค. 60 ถึง 4 ก.ค. 60
นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ (ด้านบริการ) นำทีมงานแม่และเด็ก และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )