ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : ศูนย์อนามัยที่ 5 ให้การต้อนรับ เลขาธิการมูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรีวันที่ 20 เม.ย. 59 ถึง 20 เม.ย. 59
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 และคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ท่าน ธำรงค์เดช อินทนิเวศน์ เลขาธิการมูลนิธิพุทธสมุนไพรคู่แผ่นดินไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประสานการของบบริจาคพระอาจารย์ปรีดา ฉันทกโร (หลวงปู่ทุย) ที่อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี พร้อมทั้งเดินชมการทำงาน และสำรวจความต้องการ การใช้เครื่องมือการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ซึ่งทางศูนย์ได้จัดสร้างอาคารผู้ป่วยนอกแล้วเสร็จ ที่พร้อมจะเปิดให้ผู้มารับบริการใน กรฎาคม 2559 นี้
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )