ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
Topic : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากประเทศศรีลังกา ศึกษาดูงานด้านอนามัยแม่และเด็กวันที่ 16 ต.ค. 57 ถึง 16 ต.ค. 57
นพ.สันติ เตชาชัยนิรันดร์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายและนำเยี่ยมชมจุดบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แก่ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จากประเทศศรีลังกา เข้าศึกษาดูงานภายในโรงพยาบาลฯ และ รพ.สต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี กว่า 30 คน
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )
  (ที่มาของภาพ - )