ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    
 
Untitled Document
โครงการ ประชุม/อบรม ดูงาน/อื่นๆ สถานที่สำคัญ ภาพเก่าเล่าอดีต กีฬา ทำรายการ
สโมสรไลออนส์ขวัญเมือง มอบของขวัญวันแม่วันที่ 14 ส.ค. 61 ถึง 14 ส.ค. 61
สโมสรไลออนส์ขวัญเมืองราชบุรี ดำเนินกิจกรรม "สายใยรักจากแม่สู่ลูก" โดยมอบของขวัญให้กับมารดาที่มาคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พิธีลงนามถวายพระพร วันที่ 12 ส.ค. 61 ถึง 12 ส.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HAวันที่ 10 ส.ค. 61 ถึง 10 ส.ค. 61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านมาตรฐาน HA โดยได้รับเกียรติจาก อ.สมศักดิ์ ตรงกมลธรรม QLN จังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม และชี้แจงหลักการดำเนินงาน ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 40 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
วันแม่แห่งชาติ "อิ่มอก อุ่นใจ"2561วันที่ 9 ส.ค. 61 ถึง 9 ส.ค. 61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ "อิ่มอก อุ่นใจ" ณ ห้องประชุมราชาวดี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 2/2561วันที่ 7 ส.ค. 61 ถึง 9 ส.ค. 61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 2/2561 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1/2561วันที่ 1 ส.ค. 61 ถึง 3 ส.ค. 61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่นที่ 1/2561 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รองอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมเสริมพลังวันที่ 31 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61
พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ณ โรงพยาบาลนครปฐม จ.นครปฐม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าในจังหวัด
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรวันที่ 28 ก.ค. 61 ถึง 28 ก.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เดินเทิดพระเกียรติ จากสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี เพื่อเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ โรงยิมเนซี่ยมจังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 28 ก.ค. 61 ถึง 28 ก.ค. 61
ตัวแทนข้าราชการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 และถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทยวันที่ 23 ก.ค. 61 ถึง 23 ก.ค. 61
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี จัดนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ณ อาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานเปิดงาน
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม QLN นำเสนอมาตรฐาน HAวันที่ 20 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุม QLN นำเสนอมาตรฐาน HA โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานการประชุม และได้รับเกียรติจาก อ.สมศักดิ์ ตรงกมลธรรม และ อ.กนกวรรณ สินลักษณทิพย์ เป็นวิทยากรบรรยายและให้คำปรึกษา ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 70 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาวิจัย R2R นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกวดผลงานวันที่ 19 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนพัฒนาวิจัย R2R นวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกวดผลงาน ประจำปี 2561 ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นงนภัส เที่ยงกมล เป็นวิทยกรบรรยายและให้คำปรึกษา (ผู้เข้าประชุมจำนวน 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม หลักการวิจัยด้านการแพทย์วันที่ 17 ก.ค. 61 ถึง 19 ก.ค. 61
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม หลักการวิจัยด้านการแพทย์ ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย (ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 14 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
รองอธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมเสริมพลังวันที่ 17 ก.ค. 61 ถึง 17 ก.ค. 61
นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะนิเทศงานจากกรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้าตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กรมอนามัยนิเทศงานวันที่ 16 ก.ค. 61 ถึง 16 ก.ค. 61
นพ.ชัยพร พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมสุขภาพ และคณะนิเทศงานจากกรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เข้านิเทศงาน ณ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลในระบบ HAวันที่ 4 ก.ค. 61 ถึง 5 ก.ค. 61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลในระบบ HA โดยได้รับเกียรติจาก นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 45 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนวันที่ 2 ก.ค. 61 ถึง 3 ก.ค. 61
งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 นำโดย นางสาววรลักษณ์ คงหนู นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนตามาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมผู้ปกครองวันที่ 28 มิ.ย. 61 ถึง 28 มิ.ย. 61
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงนโยบายและร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ โดยมี พญ.มณฑา ไชยะวัฒน รองผู้อำนวยการ (ด้านบริการ) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องศรีตรัง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 20 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ผู้ว่าราชการฯ เยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่าวันที่ 28 มิ.ย. 61 ถึง 28 มิ.ย. 61
นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและคณะ เข้าเยี่ยมชมอาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยมี นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 ให้การต้อนรับ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)วันที่ 25 มิ.ย. 61 ถึง 26 มิ.ย. 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรแกนกลางการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) สำหรับบุคลากรหน่วยบริการสุขภาพ (ครู ข.) ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าประชุมจำนวน 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ PMQAวันที่ 25 มิ.ย. 61 ถึง 26 มิ.ย. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ PMQA เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 40 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการจัดการด้านอาหารและโภชนาการวันที่ 25 มิ.ย. 61 ถึง 26 มิ.ย. 61
งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ออกกำลังกายและสุขภาพ เพื่อพัฒนาเด็กไทยมีโภชนาการสมวัยก้าวสู่ Smart Child 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่น ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการ และสุขภาพนักเรียน ณ โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประกวดผลงานตำบลต้นแบบ (Health Leader)วันที่ 19 มิ.ย. 61 ถึง 19 มิ.ย. 61
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน และประกวดผลงานตำบลต้นแบบแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน (Health Leader) ระดับเขต โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระ ภิรมย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ (ด้านวิชาการ) เป็นประธานการประชุมและมอบเกียรติบัตร ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นำเสนอนวัตกรรม Manifestวันที่ 5 มิ.ย. 61 ถึง 5 มิ.ย. 61
นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรม "ระบบควบคุม กำกับการขนส่งและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest)" โดย ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นทีมประเมิน (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
กิจกรรมออกกำลังกาย ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้วันที่ 4 มิ.ย. 61 ถึง 5 มิ.ย. 61
ศูนย์สุขภาพชุมชนประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลราชบุรี นำแกนนำนักเรียนจากโรงเรียนประถมและมัธยมใน อ.เมือง จ.ราชบุรี เข้าร่วมโครงการออกกำลังกาย ลดเวลาเรียน เพิ่มการเรียนรู้ ณ Strong Fitness center ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อ.กมล มัยรัตน์ และ อ.วรรรณี พงษ์โสภา เป็นวิทยากรบรรยาย (จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นักศึกษาต่างชาติศึกษาดูงานวันที่ 28 พ.ค. 61 ถึง 28 พ.ค. 61

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม MCH Boardวันที่ 28 พ.ค. 61 ถึง 0 3
งานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก (MCH Board) ระดับเขต ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองและป้องกันการคลอดก่อนกำหนด (Preterm Labor) พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก แก่ผู้บริหารโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 100 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารวันที่ 21 พ.ค. 61 ถึง 21 พ.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานด้านโภชนาการชุมชน นิสิตภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 26 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุม PMQA (ครั้งที่ 4)วันที่ 21 พ.ค. 61 ถึง 22 พ.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ได้รับเกียรติจาก อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในการดำเนินการจัดประชุมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทาง PMQA (ครั้งที่ 4) ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 75 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านวันที่ 18 พ.ค. 61 ถึง 18 พ.ค. 61
ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาสตรศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 2 ณ ห้อง ทิวทอง 1 ศูนย์ฝึกอบรมและแพทยศาตรศึกษา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรม Mobile Applicationวันที่ 7 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Mobile Appication ณ ห้องดาวเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมผู้ตรวจสอบกลิ่นรบกวนวันที่ 3 พ.ค. 61 ถึง 4 พ.ค. 61
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการเหตุรำคาญด้านตรวจสอบกลิ่นรบกวน ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการวันที่ 2 พ.ค. 61 ถึง 2 พ.ค. 61
คณะกรรมการ PMS กรมอนามัย เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือนแรก โดยมี นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 30 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเก็บข้อมูลวัยทำงาน อายุ 15-59 ปีวันที่ 30 เม.ย. 61 ถึง 30 เม.ย. 61
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเก็บข้อมูลวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี ณ จังหวัดราชบุรี โครงการคนไทยวัยทำงานยุค 4.0 หุ่นดี สุขภาพดี พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (มีผู้เข้าประชุมจำนวน 35 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การค้นหาปัญหาและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหาร โภชนาการ และกิจกรรมทางกายของท้องถิ่นวันที่ 27 เม.ย. 61 ถึง 27 เม.ย. 61
งานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การค้นหาปัญหาและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหาร โภชนาการ และกิจกรรมทางกายของท้องถิ่น เพื่อเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 5 มีโภชนาการสมวัย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 120 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมการยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่นวันที่ 25 เม.ย. 61 ถึง 26 เม.ย. 61
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทอง ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดอบรม การยกร่างข้อกำหนดท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องกระดังงา ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อ.อำพร บุศรังษี หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และ อ.กานต์ เจิมพวงผล นิติกร ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย (จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 28 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
คัดเลือกบุคคลองค์กรต้นแบบวันที่ 23 เม.ย. 61 ถึง 23 เม.ย. 61
งานผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือกบุคคล องค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและวัดส่งเสริมสุขภาพ ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 80 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
National Center for Geriatrics and Gerontology (NCGG)วันที่ 20 เม.ย. 61 ถึง 20 เม.ย. 61
เป็น 1 ใน 6 National Centers ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสังคมของญี่ปุ้น โดยศูนย์นี้เป็นศูนย์ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ รวมถึงการให้บริการ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Sunsun Resort Shinsakaeวันที่ 20 เม.ย. 61 ถึง 24 เม.ย. 61
เป็น Private Day care Long Term care (ไปเช้าเย็นกลับ) โดยผู้มารับบริการคือ ผู้ที่ Care Manager ประจำตัวของผู้สูงอายุแนะนำให้มารับบริการ หรือเจ้าตัวผู้สูงอายุสมัครมารับบริการ การจะมารับบริการขึ้นกับว่าผู้สูงอายุจัดอยู่ใน Level ใด เช่น Level โดย Level 1 สามารถมารับบริการอาทิตย์ละ 1 วัน เสียค่า co payment ที่มารับบริการ 1800 yen ต่อครั้ง ส่วน Level 5 สามารถจะมารับบริการได้ทุกวัน แต่ต้องเสียค่าบริการ 10,000 Yen ต่อครั้ง
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Uminomieru Hospitalวันที่ 19 เม.ย. 61 ถึง 19 เม.ย. 61
เป็น Non Profit Private Hospital อยู่ใน Toda Medical group ทำหน้าที่ เป็น Intermediate Care Hospital สำหรับ ผู้สูงอายุ
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
Atami Tokoro Memorial Hospitalวันที่ 19 เม.ย. 61 ถึง 19 เม.ย. 61
เป็น รพ.เอกชนที่ไม่มุ่งหวังกำไร ที่ดูแล Acute care and intermediate care สำหรับผู้สูงอายุ มีเตียงรองรับผู้ป่วย รวม 144 เตียง เป็น Acute ward 96 เตียง , rehabilitation ward 48 เตียง ให้บริการผู้ป่วยนอกวันละ 270 คนต่อวัน ผู้่ป่วยใน 141 คนต่อวัน ผ่าตัดปีละ 486 ราย สวนใหญ่เป็นการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก 223 ราย ผ่าตัดทั่วไป 133 ราย และศัลยกรรมประสาท 128 ราย
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
โบราณสถานจังหวัดลพบุรีวันที่ 15 เม.ย. 61 ถึง 15 เม.ย. 61
1.พระที่นั่งและตึกต่างๆในวังนารายณ์ ลพบุรี00.. 2.ตำหนักเย็นที่พระนารายณ์ทอดพระเนตรจันทรุปราคา 2228 . และสุริยุปราคา 2311 3.หอดูดาวซัลเปาโล 4.บ้านเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ 5.พระปรางค์สามยอด
** Link ดูภาพกิจกรรม ** , Link เอกสารอ้างอิง
สงกรานต์ 61วันที่ 11 เม.ย. 61 ถึง 11 เม.ย. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูสำหรับคนดีศรีอนามัย ณ อาคารเฉลิมราช ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ทำบุญอาคารและสงกรานต์เด็กเล็กวันที่ 9 เม.ย. 61 ถึง 9 เม.ย. 61
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 5 จัดพิธิทำบุญอาคารเอนกประสงค์หลังใหม่ และพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ เด็ก ๆ ในศูนย์ฯ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 2 เม.ย. 61 ถึง 2 เม.ย. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ให้การต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงมณฑา ไชยะวัฒน เป็นวิทยากรบรรยายในการให้ความรู้ "ด้านอนามัยแม่และเด็กและงานส่งเสริมสุขภาพทุกช่วงวัย" แก่ผู้เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมบรรยายสรุป อาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน 29 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชาพิจารณ์การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารสโมสรเสือป่า ราชบุรีวันที่ 29 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61
มูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุม ประชาพิจารณ์เรื่อง การปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอาคารสโมสรเสือป่าราชบุรี (ผู้เข้าร่วมประชุม 130 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน DOH Dashboardวันที่ 29 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61

** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนวันที่ 27 มี.ค. 61 ถึง 27 มี.ค. 61
งานวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 5 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2561 ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 55 คน)
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
อบรมวิจัยสสอ.เมืองราชบุรี รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 วันที่ 21 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61
ศูนย์ฝึกอบรมทิวทองดำเนินการจัดอบรม การทำวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านสาธารณสุข รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 (สำหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชรินทร์ สมบูรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องราชาวดี ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,
ประชุมการตรวจสอบภายในของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีวันที่ 19 มี.ค. 61 ถึง 19 มี.ค. 61
ศูนย์อนามัยที่ 5 และกลุ่มตรวจสอบภายในจากกรมอนามัย ดำเนินการจัดประชุมการตรวจสอบการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ประกอบด้วยการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน การตรวจสอบการบริหารงาน และการให้คำปรึกษา ภายใน 5 วันทำการ ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (จำนวนผู้เข้าประชุม 20 คน )
** Link ดูภาพกิจกรรม ** ,